Weishaupt WTC   
 

Opp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weishaupt

Negative sider med Weishaupt:

1   Tar lang tid å utføre service på ....    1½ til 2 timer     (Så det er ikke sikket det vil blir gjort hver gang)
2   Kondensavløpsrør har en tendens til å tettes.             (En feil mann nok vil se en del til når kjeler blir 4 -5 år)
3   Fast udgift ved HE                                                    (Ny pakning brænder pakning plus div 450 - 600 kr)
4   Tungvint å betjene/innregulere                                   (Dårlig brugsanvisning)
5   En waishaupt gassfyr skal ha omkring 170m2 før en får glede av kondenserende gassfyr, og så er weishaupt noe dyrere enn vaillant.

Jeg Har et nyt indkøbt Vaillant gasfyr EcoTec exclusiv, som afgiver HØJE metalliske lyde (Så man vågner om natten) hver gang at brænderen har været igang for at lave cntralvarmevand eller varmt vand. Det lyder som om det kommer fra den pladevarmeveksler som sidder inde i brændkammeret.
 


Weishaupt Thermo Condens A: Framtidens kodenseringsteknik


O2 reglering som standardutrustning (SCOT-system) Genom dynamisk övervakning av förbränningskvaliteten förhindras att bandbredden i sammansättningen av natur- gas och gasol inverkar negativt på förbränningen. Utöver många andra fördelar åstadkommer SCOT- systemet på det viset utomordentligt låga emissioner, en mycket låg förbrukning och en tyst drift. (SCOT-systemet finns ännu bara på 15 och 25 kW, kommer till hösten även på 45 och 60 kW).

 

Långlivad alu-värmeväxlare
Den nyutvecklade helgjutna alu-värmeväxlaren garanterar en lång användningstid och en normverkningsgrad på 110% som tekniskt ej går att överträffa. Det integrerade hydraulikblocket med ingjutna förbindningskanaler höjer driftssäkerheten och underlättar servicen.


Modulerande regeleringsteknik
Weishaupts Condens Manager förfogar redan i standard utförande över en väderleksstyrd reglering. Det logiska användningskonceptet, den åskådliga displayen och den mycket goda tillgängligheten till elektriska anslutningar garanterar en hög komfort.


eBus-gränssnitt
Weishaupt Thermo Condens A förfogar standardmässigt över ett eBus-gränssnitt. Detta tillsammans med de multifunktionella elektriska in och utgångarna möjligör en enkel integration i moderna byggnadsautomationskoncept.

Tillförlitlig service
Framtidssäkerhet innebär för Weishaupt även att bistå fackhandeln med ett förstklassigt servicekoncept. Vår kundtjänst står till ert förfogande dygnet runt, året om. Apparater, reservdelar och tillbehör kan vi leverera inom 24 timmar till montageplatsen.


Kaskadkoppling
Våra större pannor 45 och 60 kW kan kaskadkopplas med upptill 4 enheter. Ni kan alltså plocka ut mellan 60 och 240 kW.

Startside ] Opp ] [Søk]

Copyright © 2002 Øyvind Haugland
Sist endret:  13 januar 2019
 

  Interested in this stuff? Please write to:
 

HTML Counter            stats counter