WD 2500JB   
 

Opp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Western Digital 2500JB

Dato: 02.05.2003

Harddisker får stadig større kapasitet. Vi skal ikke mer enn et par år tilbake i tid før 80 GB var svært mye lagringsplass. Vi tar nå titt på en harddisk fra Western Digital med kapasitet på snaue 250 GB.

For å tegne et lite bilde av hvor mye mye 250 GB virkelig er, kan man jo ramse opp hvor mye dette utgjør:

  • 56 DVD-plater
  • 357 CD-plater
  • 2 500 normale ZIP-disker
  • Ca 71 500 MP3-filer av normal størrelse
  • Ca 173 600 gode gamle floppy disketter
  • Ca 250 000 000 000 tegn i et normalt tekstdokument

Som man kan se er 250 GB en god del, og når man kan tenke på at man får plass til denne mengden data på samme område som man for 7-8 år siden fikk plass til under 1 GB på (og koster omtrent det samme), så forstår man fort at dataverdenen er en verden med svært rask utvikling.

Vi har tatt en titt på Western Digtals forløpig største harddisk. Er den noe å satse på? Er den verdt pengene?


Western Digital

 

Spesifikasjoner

Western Digital WD2500JB
Gjennomsnittlig søketid 8,9 ms
Antall plater 3
Antall hoder 6
Formatert størrelse 250 059 MB (232,88 GiB)
RPM 7200
Oppgitt støy 34-36 dBA
Cache 8 MB
Grensesnitt EIDE, ATA100

For komplette spesifikasjoner, les her.

 

Disken er mer eller mindre en ren oppgradering i forhold til 200 GB-versjonen, gjennom høyere tetthet på platene. 250 GB er fordelt ut over 3 plater, noe som betyr at denne disken har en tetthet på platene som tillater 80 GB. Til sammenligning bruke 80 GB-versjonen til Western Digital (2 MB cache) 3 plater for å lagre 80 GB.

Som vi har nevnt før er tettheten på platene i en harddisk av stor interesse fordi det i prinsippet er to måter å øke skrive/lesehastigheten: Enten øke rotasjonshastigheten på disken slik at skriving av en runde på disken tar mindre tid, eller å øke tettheten av dataene på disken slik at lesehodet får lest/skrevet mer per runde. Det betyr at man i teorien oppnår samme ytelsesforbedring ved å doble rotasjonshastigheten på en harddisk, som om man ville fått ved doble mengden data som leses per runde (høyere lagringstetthet). Det skal dog legges til at ved å øke lagringstettheten oppnår man ikke forbedret søketid, slik man får når man øker rotasjonshastigheten. Til gjengjeld utvikler en disk med høyere rotasjonshastighet mer varme, og bråker også noe mer.

Disken er utstyrt med hele 8 MB cache. Cache er et slags mellomlager i harddisken hvor f.eks. ofte forespurt data ligger for å øke den generelle ytelsen. Cache kan også inneholde data som disken anser som sannsynlig at den vil bli spurt om, som f.eks. hvis en database spør om en spesiell block på disken. Disken kan på den måten lese inn to blocker, sende en til programmet, og den andre til cache. Når databasen så spør om neste block, sendes denne fra cachen i steden for at disken må bruke tid for å gå ut på disken og søke etter den spesifikke blocken.


Som stort sett alle nye enheter man får tak i, blir disken automatisk gjenkjent når man har koblet den til og disken er umiddelbart tilgjengelig for partisjonering.

I likhet med alle disker på mer enn 137 GB, må man forsikre seg om at man har en BIOS på hovedkortet som støtter disker større enn dette hvis man vurderer å kjøpe denne disken. Mange eldre hovedkort støtter i utgangspunktet ikke større disker enn 137 GB (begrensning ved 32-bits addressering), men kan få denne støtten ved en oppgradering av BIOS. Et kjent problem er også at Windows ikke finner mer enn 137 GB av disken, selv om BIOS-en finner mer. Opplever du dette kan det være en fordel å lese på denne siden, hvor det blir forklart hvordan man kommer seg forbi dette problemet ved å aktivere 48-bits adressering.

Vi mottok disken i en såkalt retail-pakke, noe som betyr at vi fikk den med eske, drivere, manual, skruer, IDE-kabel og et eget PCI IDE-kort fra Promise som garantert støtter disker større enn 137 GB, uavhengig av BIOS på hovedkortet. Normalt sett mottar man ikke harddisker i en slik retail-eske fra nettbutikker, og det kan man heller ikke forvente med denne disken. Men en vil ofte motta disken med et ekstra PCI-kort. Sistnevnte er i mange tilfeller en uting siden det fordyrer disken en god del, og trenger man ikke et PCI-kort bør man undersøke muligheten for å slippe å betale ekstra for dette.

Testoppsett

Konfigurasjon under testen
Maskinvare
Hovedkort
Prosessor
RAM
2 x 256 MB Corsair XMS3200 DDR SRAM CL 2
 
Harddisk
Western Digital 7200 rpm ATA100 (systemdisk)
Weststern Digital WD2500JB 8MB Cache
 
Programvare
Operativsystem
Windows XP Professional SP1
Applikasjoner
HD Tach 2.61
ZD WinBench 99
SiSoft Sandra 2002 SP1
ATTO Drive Benchmark

Vi har sammenlignet ytelsen på disken med WD2000BB (2 MB cache), Maxtor Diamond Max 9 (8 MB cache), IBM 180GXP (8 MB cache) og Seagate Barracuda V (2MB cache).

Ytelse 1

Western Digital har ikke overbevist med gode søketider med sine siste produkter, og denne disken er intet unntak. Til og med Barracuda V, som ikke har ytelse som et av sine sterkeste punkter, har bedre søketid.


 

Western Digital er derimot langt raskere når det kommer til lesing og skriving, og er forløpig den klart raskeste disken på lesing. Skrivehastigheten er tilnærmet den samme som 200 GB-versjonen, noe som også betyr best i klassen.


 

Som vi ser er ytelsesresultatene fra disken svært imponerende, med en jevn og slak nedgang i skrivehastigheten mot slutten av disken.

Ytelse 2

I følge SiSoft Sandra 2003 er dette den jevnt over raskeste disken vi har testet. Noe overraskende ligger disken langt bak på "Buffered Write"-testen i forhold til IBM og Maxtor, men denne delen i Sandra gir tradisjonelt noe underlige resultater.


 

WinBench 99 simulerer bruk av disken i normale applikasjoner som Photoshop og Office. Dette er en test som krever mye av alle deler av disken, inkludert en god del av søkehastigheten. Resultatene fra Western Digital er ikke helt i toppsjiktet, noe som kan tyde på at de andre produsentene utnytter cachen på disken bedre.


 

WD2500JB møter veggen på rundt 55 MB/s i ATTO Drive Benchmark, mens IBM 180GXP til sammenligning stopper opp på ca 95 MB/s. Legger man til den relativt høye søketiden på disken forstår man fort at dette ikke er den perfekte databasedisk.

Lyd og varme

Det ser ut til at Western Digital tar både varme og støy på alvor, og i følge spesifikasjonene på disken ligger faktisk støynivået 1 dBA lavere enn på 200 GB-versjonen. "Idle" støynivå (støy når disken ikke arbeider) er senket fra 35 til 34 dBA. Dette er en forskjell som det blotte øret ikke legger noe særlig merke til, og vi kunne heller ikke skille disse to diskene fra hverandre. Men ting tyder likevel på at Western Digital tar opp kampen mot støyen.

Når det kommer til varme så målte vi den til 41,3 grader, noe som må anses for å være relativt brukbart. Men det er fortsatt et stykke frem til "kongen" av varme og støy, nemlig Seagate Barracuda V, som med sine 38,6 grader har kommet best ut hos oss til nå på dette området.


Konklusjon

Western Digital WD2500JB fremstår som en kjempe på flere områder. For det første har den en meget god kapasitet, men sammenlignet med de raskeste IDE-diskene når det gjelder søketid er den litt treg. Derimot er den meget rask når den først har kommet i gang med lesing eller skriving. Ingen av de diskene vi har testet frem til nå har kunnet holde følge med denne disken på dette området.


 

WD2500JB er nok ikke den ultimate OS-disk, til det finnes det mange andre både bedre og rimligere alternativer. Derimot er disken svært godt egnet som lagringsdisk og ikke minst til bruk til videoredigering som både er avhengig av mye plass og rask lese/skrivehastighet.

Hovedproblemet til disken i skrivende stund er uten tvil prisen. Disken koster faktisk nesten en tusenlapp mer enn sin lillebror på 200 GB, og det er kanskje litt i meste laget. Gir vi den et par måneder er det vel håp om at prisen også skal bli levelig, og da er disken i høyeste grad å anbefale.


 

+
-

+ God kapasitet
+ Raskest på lesing

+ Blant de raskeste på skriving
+ 8 MB cache

- Dyr
- Litt høy søketid

Western Digital WD2500JB får terningkast

 


 
 

 

Startside ] Opp ] [Søk]

Copyright © 2002 Øyvind Haugland
Sist endret:  13 januar 2019
 

  Interested in this stuff? Please write to:
 

HTML Counter            stats counter