Utviklingssystem   
 

Opp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utviklingssystem

 

Å utvikle egen programvare for tilpassede funksjoner, såkalt applikasjonsprogramvare, krever egnet utviklingsutstyr. Slikt utstyr kan deles opp i funksjonalitet som går på programvare editering, programvare testing, testing av mikroprosessor system, og integrasjonstest mellom egenutviklet programvare, dvs. applikasjon, og systemet.

Verktøy som trengs til dette er:

  • Program editor, som er en tekstbehandler tilpasset skriving (editering) av programvare, som genererer kildekoden (source)
  • Program kompilator (for C, Assembly, etc), som omsetter programvareteksten til maskinkode, som er forståelig for mikroprosessoren
  • Debugger, som kan kjøre programkoden slik at feil kan oppdages, og som kan bestå av en simulator og/eller en emulator:
  • Simulator, som kan simulere testsignaler til programmet, og simulere prosessoren som brukes. Programmet kjøres da på PC.
  • Emulator, som kan kjøre programmet på den virkelige mikroprosessoren, og som har kommunikasjon mellom PC og mikroprosessor systemet. Programmet kan kjøres instruksjon for instruksjon med tilbakemelding til PC.
  • Evalueringskort, hvor programmet kan lastes ned fra PC og kjøres på "riktig" hardware, dvs. den hardwaren som skal brukes i det ferdige systemet.

Et slikt komplett system er vist i figuren under:

 

 

Den øverste sløyfen viser et syklisk utviklingsforløp, der programvaren blir skrevet i kildekode, omsatt til prosessor maskinkode, lastet ned og kjørt på systemets hardware, hvor eventuelle feil blir funnet slik at kildekoden kan korrigeres. Og så kjøres samme sløyfen på nytt.

Det integrerte verktøyet viser de forskjellige komponentene. De to komponentene til venstre er nødvendige for å kunne fremstille maskinkoden som en eksekverbar (kjørbar) modul på mikroprosessoren. Operativsystemet er ikke absolutt nødvendig. De tre komponentene til høyre omfatter simulator, emulator og hardware (evalueringskort), som er nødvendig for å kunne kjøre programmet på det systemet som skal brukes, og finne eventuelle feil.

   
   

Startside ] Opp ] [Søk]

Copyright © 2002 Øyvind Haugland
Sist endret:  13 januar 2019
 

  Interested in this stuff? Please write to:
 

HTML Counter            stats counter