4 S-ATA 120GB   
 

Opp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 GB S-ATA "roundup"

Dato: 06.03.2004

Når man skal kjøpe harddisk er det ikke til å komme unna spørsmålet: "Hvilken modell bør jeg velge?" Det kan være vanskelig å finne den harddisken som er best for ditt bruk. Vi har tatt en titt på fire 120 GB S-ATA-disker med 8 MB cache.

Seagate, Western Digital og Maxtor er merker som er godt innarbeidet på det norske markedet. Seagate har vært kjent som den litt "trege" og stillegående, Western Digital den støyende og raske. Maxtor på sin side, har ofte blitt ansett som en disk som har lagt seg midt mellom de to andre på begge måter. Alle produsentene har de siste par årene gjort sitt beste for å forbedre sitt rykte på de områdene der de ikke har vært best. Det betyr at denne tradisjonelle måten å se ting på i harddisk-verdenen ikke lenger nødvendigvis er korrekt.

På toppen av det hele har Samsung i stor grad begynt å ta markedsandeler det siste året. Vi måtte selvsagt også ta med Samsung i denne roundupen, for å se hvordan de plasserer seg i markedet.

Vi har dessverre ikke hatt tilgang til disker fra Hitachi, som kjøpte opp den kriserammede harddiskdivisjonen til IBM, og vi håper å komme med en liten oppdatering med resultater fra Hitachi i en senere test.

Når man skal velge ut disker til en "roundup" (samletest) er det viktig at utvalget er så representativt for hvert merke som mulig, samtidig som man gjerne ønsker at sammenligningsgrunnlaget skal være så likt som overhodet mulig. Det betyr at vi har valgt ut disker med lik størrelse, likt grensesnitt og like stor cache. Mange vil kanskje savne tester av de virkelig store diskene, men siden Samsung ikke har disker i de virkelig store størrelsene har vi i denne testen valgt å satse på ganske tradisjonelle 120 GB-disker.

I denne testen vil vi ikke være ute etter å kåre "den beste produsenten", for det er på det rene at de forskjellige diskene passer til forskjellige behov.

Spesifikasjoner

 
Samsung
Seagate
Maxtor
Western Digital
Gjennomsnittlig søketid
8,9 ms
8,5
9,3 ms
8,9 ms
Antall plater
2
2
2
2
Formatert størrelse
111,81 GiB
111,79 GiB
114,49 GiB
111,79 GiB
RPM
7200
7200
7200
7200
Oppgitt støy
27-28 dBA
25-34 dBA
< 27 dBA
33-35 dBA
Cache
8 MB
8 MB
8 MB
8 MB
Grensesnitt
S-ATA
S-ATA
S-ATA
S-ATA 

Samsung er den virkelig store utfordreren i harddiskmarkedet i dag. Som alle andre produsenter skryter Samsung av sine S-ATA-disker fordi de har høyere teoretisk overføringshastigheter enn P-ATA. Det er likevel på det rene at man ikke velger Samsung-disker hvis det er ytelsen som er det viktigste.

Spesialiteten til Samsung er utvilsomt støynivået. I følge Samsung selv opererer disken innenfor et støyområde på 27-28 dBA, noe som er svært lavt. Dette legger man særlig merke til når disken jobber hardt, for det høres i grunn ikke noe særlig mer enn når den ikke brukes. Samsung-disken er også den disken vi har testet som har minst vibrasjoner. Vibrasjoner kan være en til dels svært stor støykilde, og vibrasjonene kan lett overføres til kabinettet som fungerer omtrent som forsterker som lager støy. Disken utvikler i tillegg relativt lite varme.


Samsung-disken har i likhet med Seagate-disken kun den spesielle S-ATA-strømkontakten, og har ikke mulighet til å få strøm fra en 4 pins molex-kontakt. Det er svært få strømforsyninger som har denne typen strømkontakt, men de aller fleste hovedkort med S-ATA-støtte har en overgangskabel.

Seagate ble i lang tid ansett som det selvskrevne valget hvis man ville ha en støysvak PC. Derimot har ytelsen i lang tid vært heller dårlig. Dette var særlig tydelig med den gamle Barracuda IV-serien. Siden den gang har Barracuda-serien blitt oppgradert to ganger, og 7200.7-serien har fått betydelig bedre ytelse enn det gamle IV hadde. Seagate oppgir støynivået på disken til kun 25 dBA når den ikke jobber, og det er intet annet enn imponerende. I motsetning til Samsung klarer ikke Seagate-disken å holde dette støynivået når disken søker. Seagate er derfor ikke lenger det mest åpenbare alternativet hvis det viktigste er å ha en mest mulig stillegående PC, men dette er likevel utvilsomt en stillegående disk.

Når det gjelder vibrasjoner så er det noe man kjenner på Seagate-disken, men det er ikke snakk om veldig kraftige vibrasjoner.


Maxtor har på sin DiamondMax Plus 9-serie i stor grad satset på høy ytelse. Dette har utvilsomt gått på bekostning av støynivået på disken. Maxtor oppgir selv dette til mindre enn 27 dBA, men dette betviler vi sterkt. Det kan være dette stemmer når disken ikke jobber, men under søking og overføring av data så er disken betraktelig mer høylytt enn det Seagate og Samsung-diskene kan vise til. I tillegg til å gi fra seg en del støy, vibrerer også disken kraftigst av de fire vi ser på i denne testen, og skaper på denne måten unødvendig mye tilleggsstøy. Disken klarte faktisk å lage kraftige og dype vibrasjoner i bordplaten disken var plassert på under testing. Disken blir også relativt varm, og temepraturen ligger på omtrent samme nivå som Western Digital-disker. Vi anbefaler for øvrig alle å plassere kabinettsvifter som blåser luft over harddiskene for å holde temepraturen nede. Dette er noe som kan minke risikoen for diskhavari.

En liten kuriositet er at Maxtor-disken faktisk har en formatert størrelse som ligger ca 3 GiB høyere enn de tre andre diskene i denne testen. Dette er naturlig nok ikke all verdens plass, men likevel et positivt tegn om at Maxtor ønsker å gi litt ekstra.


Maxtor-disken har i likehet med disken fra Western Digital mulighet til å få strøm fra både den gamle molex-kontakten og den nyere S-ATA-kontakten. Fordi mange hovedkort gjerne har flere S-ATA-kontakter enn overganger fra molex til S-ATA-strøm, så er dette i aller høyeste grad en fin "ekstrafunksjon".

Western Digital er det merket som de fleste forbinder med høy ytelse, høyt støynivå og som en det tryggeste valget. Hvorvidt det er det tryggeste valget har vi ingen tall på, men at det er den disken med høyest ytelse begynner å bli kun et rykte. Det er på det rene at Western Digital, i søken etter mindre støy har latt dette gå ut over ytelsen. Som vi har sett i tidligere tester er ikke Western-diskene lenger de desidert raskeste diskene. Både IBM/Hitachi og Maxtor har i stor grad utfordret Western Digital som markedes raskeste. Ytelsen er derimot ikke dårlig, mens støynivået er brukbart, i alle fall betraktelig bedre enn det en gang var.

Når det gjelder vibrasjoner, kommer Western-disken i denne testen ut på en 3. plass. Betydelig bedre enn Maxtor-disken, men ikke fullt så god som Seagate.

 

 

 

Testoppsett

Konfigurasjon under testen
Maskinvare
Hovedkort
ABIT AN7
Prosessor
RAM
Corsair TwinX512-3200LL DDR SRAM CL 2
Harddisk
Western Digital Caviar 120 GB S-ATA 8 MB Cache
Maxtor DiamondMax Plus 9 120 GB S-ATA 8 MB Cache
Seagate Barracuda 7200.7 120 GB S-ATA 8 MB Cache
Samsung SpinPoint 120 GB S-ATA 8 MB Cache
Programvare
Operativsystem
Windows XP Professional SP1
Applikasjoner
HD Tach 2.61
ZD WinBench 99
SiSoft Sandra 2004
PCMark 2002

Alle diskene i denne testen er testet på Silicon Image S-ATA-kontrolleren på ABIT AN7. I HD Tach er disken testet uten noen form for partisjoner, mens i resten av testene er en 10 GB NTFS-partisjon med standard 4 KiB "allocation unit size".

Ytelse 1

Resultatene fra de forskjellige programmene når det gjelder søketid er mildt sagt forvirrende. Det er ikke lett å få et klart bilde av hvilke av diskene som er dårligst, men det er iallfall på det rene at Seagate kommer best ut på dette området.


Når det gjelder lese- og skrivehastighet er det liten tvil om at Maxtor er kongen på haugen når det gjelder skrivehastighet, mens de andre tre ligger relativt likt. Når det gjelder lesing havner Samsung relativt langt bak, mens Maxtor og Western Digital praktisk talt har dødt løp, med Seagate rett bak.


 
Rådata fra HDTach:

Maxtor
 


Samsung
 


Seagate
 


Western Digital

Legg her særlig merke til hvordan skrivehastigheten på Maxtor-disken faktisk i stor grad øker etter hvert, mens de andre diskene har en synkende tendens. Legg også merke til at Western Digital-disken i langt høyere grad har en jevn hastighet, mens de andre diskene i stor grad har en ytelse som varierer veldig mye.

Ytelse 2

PCMark 2002 tester ytelsen på disken i en lang rekke operasjoner, og lager en poengsum basert på generell ytelse. Tallene taler best for seg selv her.


SiSoft Sandra er et program som måler ytelsen på en rekke områder, inkludert søketid og tre forskjellige måter å måle lese- og skrivehastigheten på. I tillegg gir det et "overall"-resultat.

Som vi helt klart ser så er Samsung-disken den klart tregeste disken, og faktisk klarer den bare å yte 75% av hva Maxtor-disken gjør. Det vi også bør legge merke til er at forskjellen i ytelse mellom de tre diskene på topp er svært liten sett under ett, det er faktisk bare 2,5% som skiller de tre.


Resultatene fra WinBench 99 overrasker ingen, og viser igjen at Maxtor-disken har klart best ytelse, og med Samsung på sisteplass.


Vi har også testet prosessorforbruket diskene står for. Dette har vi målt med forbruket til Business-testen til WinBench og HD Tachs resultater. Som vi ser så er det en ganske klar sammenheng mellom ytelse og ressursbruk.

Konklusjon

Det er ikke til å komme utenom at Maxtor blir det åpenbare valget av disse fire harddiskene hvis man ønsker den beste ytelsen. Ytelsesgapet ned til de andre diskene er ikke alltid like stort, men faktum er at disken har høyest ytelse totalt sett. Det man likevel skal bite seg merke i er at søkehastigheten på disken ikke er helt på topp.

Disken kan derimot på ingen måte anbefales til de som er varsom for lyd. Her står valget helt klart mellom den svært støysvake, men også trege Samsung-disken, eller den betydelig raskere, men noe mindre støysvake Seagate-disken. Med mindre man er svært avhengig å ha absolutt lavest støynivå er nok Seagate her det beste valget. Prisforskjellen går riktignok i favør Samsung, men forskjellen i pris er ikke stor nok til at det bør være utslagsgivende på valget.


Western Digital står igjen som kanskje det beste kompromisset. Disken fra Western Digital er ikke best på noe, men ligger utvilsomt i ytelsestoppen, selv om søketiden i likhet med Maxtor-diskene kunne vært noe bedre. Støynivået er heller ikke alt for bra og trolig den største innvendingen mot Western Digital, men sammenlignet med Maxtor-disken er den faktisk ganske stillegående.

Slik vi ser det vil det være naturlig for majoriteten å velge mellom Seagate eller Western Digital, selv om Maxtor og Samsung er best på hver sin måte. Ytelsesforskjellen mellom disse to er ikke lenger så alt for stor. Western gir litt mer, både av ytelse og støy, mens Seagate koster litt mer og bråker litt mindre.

Startside ] Opp ] [Søk]

Copyright © 2002 Øyvind Haugland
Sist endret:  13 januar 2019
 

  Interested in this stuff? Please write to:
 

HTML Counter            stats counter