Telefon   
 

Opp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefon

 

Eksempler på ulike teknologier som er tilgjengelig som informasjonskanal hjemme i stua er:


Analog:
 • Analog telefon, med båndbredde på 4 kHz. Analoge datamodem med hastighet opp til 56 kbps kan knyttes til linjenISDN - Digital:
 • ISDN-telefon (Integrated Subscriber Digital Network) som har en båndbredde på 64 kbps pr kanal i to kanaler, det vil si inntil 128 kbps:


 
 • Multiple ISDN telefonlinjer konsentreres i knutepunkt gjennom en hierarkisk oppbygning. Hver opprinnelige ISDN-kanal har fått sin plass i form av en liten tidsluke. Det vil si at hver samtale eller datapakke får sin tilmålte tid som er delt mellom alle aktørene på linjen.
  Oppbygningen kan illustreres som figuren viser (for amerikanske forhold):
 


 
 • Mellom større knutepunkt går det digitale høyhastighetslinjer som fører både opprinnelig analog informasjon og ISDN:Bredbånd - ADSL:
 • ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) bredbånd med varierende kapasitet fra 384 kbps opptil 10 Mbps i kabelnett. Formålet er å gi en høyhastighets dataforbindelse på vanlige telefonlinjer.


 
 • ADSL er modemteknologi som utvider en vanlig telefonlinje (4 kHz) til  1.1 MHz. Frekvensområdet splittes i tre kanaler:

  - en høyhastighets simplex nedstrømskanal (for å laste ned informasjon)
  - en duplex kanal for opp-og nedstrøms informasjonsoverføring (for toveis kommunikasjon)
  - en vanlig telefonkanal (for vanlige telefonsamtaler)

Startside ] Opp ] [Søk]

Copyright © 2002 Øyvind Haugland
Sist endret:  13 januar 2019
 

  Interested in this stuff? Please write to:
 

HTML Counter            stats counter