Spilleregler   
 

Opp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carcassonne Last ned norske regler - inkl regler for elven
Carcassonne: Greven (utv.4) Last ned norske regler (PDF)
Carcassonne: Handelsmann & byggmester (utv.2) Last ned norske regler (PDF-format)
Carcassonne: Jeger og samler Last ned norske regler (oppdatert 27. januar 2005)
Carcassonne: Katedraler og vertshus (utv.1) Last ned norske regler (PDF-format)
Carcassonne: Konge & Speider (utv.3) Last ned norske regler (PDF)
Carcassonne: The Castle Last ned norske regler (PDF)

 
Carcassonne the river

Elvebrikkene kom med i Carcassonne etter vi hadde laget de norske reglene, derfor er det ikke norske regler til disse. Vi har derfor valgt å legge ut en kort forklaring til dem her:

Elvebrikkene kan brukes i stedet for den vanlige startbrikken. Sorter ut elvebrikkene med start og stopp for elven. De andre ti blandes og legges med billedsiden ned. Nå trekker første spiller
en elvebrikke og legger denne slik at elven renner videre. Han kan også spille på en følgesmann her etter vanlige regler. Deretter går turen til neste spiller som trekker en ny elvebrikke, legger
denne ut på brettet, osv. Man kan ikke legge elven slik at den slynger seg 180 grader tilbake mot utløpet. Den tolvte brikken som legges ut er dammen, elvens ende. Deretter går man i gang
med de vanlige brikkene og spiller videre etter vanlige regler.

Poenget med elvebrikkene er å få en litt mer variert start samt at elven ofte er med på å deler opp engene, slik at man unngår at det kun blir en eller to store enger.

NB! Nye regler

Den tyske utgiveren av Carcassonne, Hans Im Gluck, har erfart at enkelte spillere har litt problem med å forstå hvordan bøndene gir poeng ved spillets slutt. De har derfor endret reglene som
følger:
Ved spillets slutt tar man for seg eng for eng. Spilleren med flest bønder på enga får 3 poeng pr tilstøtende by. Har spilleren flertall av bønder på en annen eng som også grenser til denne byen,
får han nye 3 poeng. Dette betyr altså at en by kan gi poeng til samme spiller for flere enger. Mye enklere å forklare og letter å telle riktig: bare fjern bøndene etterhvert som man teller poeng for
dem.

Man har også endret poengverdien for byer som består av kun to brikker. Tidligere fikk man kun 2 poeng for en by som kun gikk over to brikker (dvs. 1 poeng pr brikke), men nå får man 2 poeng
pr brikke for alle byer, uansett hvor stor den er. Denne regelen er endret for å få mer strømlinjeformete regler (alle byer teller likt, uansett størrelse - man slipper altså å huske på ekstraregler).

Disse endringene er gjort for at det skal bli lettere for nye spillere å lære seg spillet. Har du spilt Carcassonne med de gamle reglene og kan disse, ser vi ingen grunn til prøve disse nye.

 

 
Startside ] Opp ] [Søk]

Copyright © 2002 Øyvind Haugland
Sist endret:  13 januar 2019
 

  Interested in this stuff? Please write to:
 

HTML Counter            stats counter