Sak Forliksrådet 2007   
 

Opp
Signert kontrakt
Tilbudsbrev
Brev advokat->utleier
Brev advokat->Forliksr.
Info fra Forliksr. om sak
Tilsvar på brev fra advokat
Innkalling til mekling
Anmodning om utsettelse
Stedsfortredelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppsummering av saken:

Hr. Blum signerte 8. januar 2007 en kontrakt om leie av leilighet i 12 måneder. Partene var enige om at depositum (2 månedsleier, 2 x 4500 kr. = 9000 kr.) skulle innbetales og gjelde fra samme dag.

Noen dager senere sender hr. Blum en tekstmelding til utleier hvor han ønsker å bryte den inngåtte kontrakten. Utleier har allerede samme dag som kontrakten ble inngått underrettet andre interesserte om at leiligheten var utleid. Andre som var aktuelle er ikke lenger interesserte, og utleier må dermed sette i gang en ny runde for å skaffe nye leietagere. Visninger må arrangeres på ny, referanser må sjekkes og ca. en månedleie går tapt. Tapet omfatter også fellesutgifter som utleier og leietager deler på.

Leietager har altså brutt en 12 måneders bindende, skriftlig kontrakt. Til informasjon nevnes at leieutgifter (faste + variable) på leiligheten er ca. 12 x 5700 kr. = 68400 kr på disse 12 månedene.

 

Formålet med depositum er at utleier skal få dekket evt. tap ved mislighold av kontrakt. P.g.a. dårlige erfaringer tidligere har vi begynt å kreve depositum innbetalt allerede ved inngåelse av kontrakt. Dette for å dekke evt. tap som vi påføres ved brudd av kontrakt. Det må anses som rimelig at den som bryter kontrakten må dekke utgifter som påløper som et resultat av dette.

Startside ] Opp ] Signert kontrakt ] Tilbudsbrev ] Brev advokat->utleier ] Brev advokat->Forliksr. ] Info fra Forliksr. om sak ] Tilsvar på brev fra advokat ] Innkalling til mekling ] Anmodning om utsettelse ] Stedsfortredelse ] [Søk]

Copyright © 2002 Øyvind Haugland
Sist endret:  13 januar 2019
 

  Interested in this stuff? Please write to:
 

HTML Counter            stats counter