Radiosender   
 

Opp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lav effekt FM sender 

Denne senderen sender på FM båndet og kan tas imot med en vanlig radio (87-108 Mhz). Rekkevidden er noen hundre meter med en liten antenne pisk, men kan økes til noen kilometer med en god antenne. Det må sies at det ikke er lov å drive med slike radiosendinger i Norge, og at denne senderen er kun beregnet til eksperimentelt bruk. Senderen har innbygget forbetoning som øker nivået på lydsignalene over 3183 Hz, dette gjør at diskanten blir kraftigere enn bassen, i mottakeren skjer det motsatte og dette gjør at signal/støy forholdet på lyden blir bedre.

Bildet under viser front panelet til senderen.

Senderen har også innbygget et tre-lysdioder VU meter som indikerer lyd nivået, dette er praktisk for å hindre overstyring av senderen. Den har en knott for justering av lydnivået og en knott for justering av frekvensen (+-1 Mhz).

 

 

 

 

Dette bildet viser senderen’s innside.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Printkortet inneholder elektronikken for VU metret, forbetoningen og forsterker for lyden. Kretsen til høyre er senderen, 1. rute er oscillatoren, 2. rute er forsterker/buffer og 3. rute er et filter. Oscillatoren genererer radio signalet, det er den som blir modulert av lyd signalet slik at frekvensen varierer i takt med lyd signalet. Det er ingen god løsning å koble antennen direkte til oscillatoren, frekvensen blir da ofte ustabil, derfor har jeg tatt med en liten forsterker som isolerer oscillatoren fra antennen, utgangseffekten økes også noe. Etter forsterkeren så er det et filter som effektivt demper uønskede frekvenser som 2.,3. harmoniske osv. Dette filteret hindrer at senderen lager støy på TV og annen radio kommunikasjon. Utgangseffekten fra denne senderen er ca. 70 mW, dette høres kanskje lite ut, men det er mer enn nok til sitt bruk.

Dette er baksiden på senderen.

Senderen har tilkobling for lyd inn (linje nivå), tilkobling for 12V dc og tilkobling for antenne.

Skjema over sender delen 

Alle kondensatorene utenom C3 og C10 er keramiske kondensatorer.
Spolene er laget av fortinnet kobbertråd 1mm i diameter (den trenger ikke å være fortinnet)
Den innvendige diameteren på spolene er 7mm.
Potmeter RV1 monteres på front panelet, for fin innstilling av frekvensen.

 

Senderen stilles inn på følgende måte:

- Kobl til et effektmeter med en belastning på 50 Ohm på antenne utgangen.
- Still inn radiomottakeren på en ledig frekvens.
- Juster VC1 til man får inn det utsendte signal på mottakeren.
- Juster VC2 og VC3 til maksimalt utsendt effekt. (Frekvensen kan da variere noe)

Hvis man ikke har et effekt meter så kan man koble til en liten lommelyktpære til antenne utgangen, denne pæren vil gløde svakt ved full effekt.

Det er viktig at spolene er montert slik at de ikke virker inn på hverandre, spesielt mellom oscillator og filter. En effektiv måte å hindre dette på er å montere de vinkelrett mot hverandre.Det er også effektivt å skjerme spolene fra hverandre med små vegger, der lederne føres igjennom borer man et hull på noen millimeter.Hvis spolene virker for mye inn på hverandre vil man få uønskede oscillasjoner, dette vil føre til at senderen sender på mange uønskede frekvenser. Dette kan man merke ved at lyden blir dårlig og med sjenerende lyder i det mottatte signalet, men det er ikke alltid dette skjer når man får uønskede oscillasjoner. Det har ikke vært noe problem med dette når jeg har montert spolene som vist på tegningen. Bruk så korte ledere som mulig, lange ledere vil gjøre senderen ustabil og kan føre til uønskede oscillasjoner.

Lyd delen til senderen

Denne delen av FM senderen har jeg montert på et wearoboard og det er ikke kritsk hvordan komponentene monteres. Operasjonsforsterkerne jeg har brukt er av typen LM358 og strømforsynes med GND (minus) og +12V. Det er bare potmeter RV1 som skal monteres på front panelet.

 

 

 

Lyddelen stilles inn på følgende måte:

- Kobl til en CD spiller ell. til audio inngangene og sett på musikk.
- Skru på senderen og lytt til den på en radio.
- Juster RV1 til maksimum.
- Juster RV2 opp til lyden begynner å forvrenge svakt.
- Juster RV5 slik at den røde lampen på VU metret blinker kraftig.
- Juster RV1 ned slik at lydnivået blir ca. likt som andre radio stasjoner.
- Juster RV4 slik at den midtre grønne lampen på VU metret blinker.
- Juster RV1 slik at lyden blir merkbart svakere enn de andre stasjonene.
- Juster RV3 slik at den nederste lampen på VU metret blinker.

Ved normalt lydnivå så vil de grønne lampene på VU metret blinke eller lyse, når den røde begynner å blinke er lydnivået for høyt. Frekvensen til senderen vil drive litt de første minuttene, det er en fordel å la den stå på litt før man begynner å justere eller bruke den. 

Denne senderen har mange praktiske bruksområder, og man lærer en del praktiske ting innen RF teknikk. Det anbefales å tilpasse antennen slik at rekkevidden ikke blir lengre enn nødvendig og at man ikke sender på samme frekvens som andre stasjoner bruker. Sjekk at senderen ikke lager støy på TV, radio eller andre mottakere. Da vil man unngå irritasjon i nabolaget og man kan sannsynligvis bruke senderen uten å få problemer med radiostøykontrollen. 

Jeg kan ikke garantere at denne senderen ikke vil forstyrrer noe annet, da det kan oppstå uønskede oscillasjoner.

Jeg fraskriver meg derfor et hvert ansvar til denne senderen.

Startside ] Opp ] [Søk]

Copyright © 2002 Øyvind Haugland
Sist endret:  13 januar 2019
 

  Interested in this stuff? Please write to:
 

HTML Counter            stats counter