Prosessorer   
 

Opp
Pentium 4, 2.53 GHz
Pentium 4, 3.0 GHz
Pentium 4, 3.2 GHz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentium 4, 2.4 og 2.53 GHz, 533MHz

Intel Pentium 4 cpu

Pentium 4, 3 GHz, 800Mz

Intel Pentium 4 cpu

Pentium 4, 3.2 GHz, 800Mz ny

Intel Pentium 4 cpu


 pentium 4

 

 


 

Prosessor - CPU (Central Prosessor Unit)

Prosessoren er montert på hovedkortet og kommuniserer med andre deler av kortet via busser og kanaler. Prosessoren har som oppgave å utføre beregninger på data som er lagret i internminnet.

Det å skille prosessor og internminnet kalles von Neuman-arkitekturen

Prosessor og internminne er bundet sammen ved hjelp av busser. Vi har adressebuss, databuss og kontrollbuss. Disse bussene kan sammenlignes med kjerreveier og motorveier. Bredden bestemmer hvor stor trafikk som kan passere.

Prosessorbusshastigheten for dagens mest aktuelle prosessorer:  

 
Intel Celeron:              

 

100 eller 400 MHz
  Intel Pentium 3 100 MHz
Intel Pentium 4     

 

400 - 800 MHz 
Intel Pentium mobile.

For bærbare maskiner

533 MHz
Intel Xeon

For små servere                 

 

400 og 533 MHz
Intel Itanium 2

For store servere

400 MHz
AMD Athlon:             

 

200 eller 266 MHz (100 eller 133 MHz Dual Data Rate)
AMD Duron:                

 

200 MHz (100 MHz Dual Data Rate)
AMD Opteron: 

 

 
  

Prosessoren består av følgende 5 deler:

ALU: Arithmetic Logic Unit (Regneenet)
Registre for mellomlagring
Internbuss for sammenkobling av registre
Programteller som vet hvor vi er i programmet
Instruksjonstolker som tolker hva som skal skje når prosessoren får en    instruksjon
 
Instruksjoner i prosessoren er på binær form. F.eks. 11110100 som betyr multipliser i en Intelprosessor. I en prosessor er det lagt inn koder som inneholder en til flere slike instruksjoner. F.eks. MUL som betyr å multiplisere. Programmering i slik kode heter asemblerprogrammering.
 
Klokkefrekvens angir hvor mange operasjoner en prosessor kan utføre i sekundet. 900 MHz betyr at prosessoren kan utføre 900 millioner operasjoner i løpet av 1 sekund. Registerstørrelsen angir også hastigheten på prosessoren. 16 biter, 32 biter og 64 biter har vært vanlige størrelser.
 
CISC og RISC prosessorer har en stor forskjell: RISC prosessoren inneholder nesten ingen instruksjoner som går over flere enn 1 klokkepuls.

 

  Moore's lov  
   
   
 
  "Moore's law" dreier seg hovedsakelig om at Gordon Moore fortalte i 1965 at antall transistorer-brikker ville doble seg hver 18. måned helt ut 1975.

Etter 1979 til 2000 har økningen vært på 40%. Og denne utviklingen fortsetter fortsatt.

Det var Moore som startet Intel, i 1968 Moore var visepresident i Intel.

Startside ] Opp ] Pentium 4, 2.53 GHz ] Pentium 4, 3.0 GHz ] Pentium 4, 3.2 GHz ] [Søk]

Copyright © 2002 Øyvind Haugland
Sist endret:  13 januar 2019
 

  Interested in this stuff? Please write to:
 

HTML Counter            stats counter