Partisjonering   
 

Opp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partisjonering

Partisjonering er oppdeling av en fysisk harddisk i flere isolerte partisjoner. Hensikten er gjerne å øke fleksibiliteten og ytelsen. I denne guiden får du veiledning i bruk av fdisk for å lage partisjoner, pluss tips om andre programmer.

Harddisk

Fordeler med partisjonering

 • Fører gjerne til økt ytelse, blant annet fordi fragmentering blir mindre på flere mindre partisjoner enn på én større partisjon.
 • Gir mulighet for flere operativsystemer i samme datamaskin.
 • Enklere å organisere ulike typer programmer og filer på hver sin partisjon.
 • Sikkerhetskopiering blir gjerne enklere, idet samme type data samles på samme partisjon.

Verktøy for å partisjonere
Det finnes ganske mange alternativer.


VIKTIG!

Når en harddisk partisjoneres innebærer dette en stor risiko for å ødelegge data som er tidligere blitt lagret på harddisken. Dette gjelder også hvis du bruker avanserte programmer som skal kunne partisjonere en harddisk, uten tap av data. Det er ikke mulig å garantere at alt vil gå bra ved partisjonering. Ta alltid sikkerskopi av viktige data, før du eventuelt setter i gang.

Bruker du fdisk er risikoen enda større. Vær spesielt forsiktig, selv om du kun skal se på skjermbilder fra fdisk og ikke har tenkt å foreta noen endringer. Trykker du på feil tast ved et uhell, mens du ser på skjermbildet, kan du miste data.

Primær, utvidet og logisk partisjon
Denne delen av guiden handler om viktige ord som har med partisjonering å gjøre. En forståelse av disse ordene vil redusere sjansen for at du gjør noe feil når du skal partisjonere en harddisk.

 • Partisjon
  En logisk del av en fysisk harddisk. Partisjoner på samme harddisk, fungerer i praksis som om de var separate harddisker.
 • Primær partisjon
  Den partisjonen hvor systemfilene er plassert, det vil si filene som brukes til å starte opp operativsystemet (for eksempel Windows). Denne partisjonen kan ikke deles opp videre.

  En harddisk kan ha maksimum fire primære partisjoner, eller tre primære partisjoner og en utvidet partisjon. Kun én primær partisjon kan være aktiv.

  En harddisk må alltid ha minst én primær partisjon, og kan ha opptil fire primære partisjoner, men fdisk kan kun lage en primær partisjon per harddisk.

  Har man to eller flere harddisker, trengs ikke primær partisjon på begge harddiskene, med mindre oppsettet krever dette.

 • Utvidet partisjon
  Inneholder én eller flere logiske partisjoner.
 • Aktiv partisjon
  Partisjonen som brukes til å starte opp operativsystemet. Bruker du fdisk, må denne partisjonen aktiveres manuelt.

 

FDISK

Her får du en praktisk gjennomgang av programvaren fdisk. Fdisk har et tekstbasert brukergrensesnitt og er ikke særlig brukervennlig. Hvis du derimot forstår hvordan fdisk fungerer, blir det enklere å partisjonere, uansett hvilket program du bruker til å partisjonere.

OBS! Bruk fdisk med stor forsiktighet. Ta alltid sikkerhetskopi av data, før du eventuelt partisjonerer. Pass ekstra godt på at du velger riktig harddisk eller partisjon, som skal partisjoneres eller slettes.

Partisjonere med fdisk

 1. Start opp datamaskinen med en DOS-oppstartdiskett som har fdisk.exe inkludert.

  Har du ikke har fdisk programmet tilgjengelig, kan du laste ned en DOS-oppstartdiskett fra bootdisk.com og en slik diskett har fdisk inkludert.

 2. Kjør fdisk-programmet:

  A:\>fdisk

  Trykk på ENTER-tasten.

 3. Du vil nå få opp følgende tekst:

  Current fixed disk drive: 1

  Det er viktig at du velger riktig harddisk. Hvis du har flere enn én harddisker, kan du eventuelt velge en annen disk via følgende menyvalg:

  5. Change current fixed disk drive

  Hvilken disk du velger er avhengig av hvilken disk du ønsker å behandle. Har du kun én harddisk, trenger du ikke å endre dette.

  Dette er hovedmenyen i fdisk programmet:

  1. Create DOS partition or Logical DOS drive
  2. Set active partition
  3. Delete partition or Logical DOS drive
  4. Display partition
  5. Change current fixed disk drive

  Du foretar et valg i denne menyen ved å taste meny-nummeret på tastaturet. Du vil da få opp en ny side og eventuelt en ny meny. Du kan gå tilbake til siste meny i hierarkiet, ved å trykke på "Esc"-tasten.

Beskrivelse av enkelte valg i fdisk-menyen

 1. Create DOS partition or Logical DOS drive
  Bruk denne muligheten hvis du skal lage en partisjon. Du kan lage primær eller utvidet partisjon. Du kan også lage logiske disker/drev på en utvidet partisjon.

  Hvis du skal gjenskape en gammel partisjon, må du først slette den gamle via følgende menyvalg:

  3. Delete Partition

  Disk 1 må ha primær partisjon og minst én utvidet partisjon. Andre disker kan ha primær partisjon og/eller utvidede partisjoner. Utvidet partisjon kan ha én eller flere logiske DOS disker.

  Undermeny for "Create DOS partition or Logical DOS drive":

  1. Create Primary DOS Partition
  2. Create Extended DOS Partition
  3. Create Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition

  1. Create Primary DOS Partition
   Her kan du lage primær partisjon.

   Du får et spørsmål om du ønsker å bruke maksimum størrelse for primær partisjon:

   Do you wish to use the maximum available size for
   a Primary DOS Partition and make
   the partition active (Y/N)........................[Y]

   Trykk på ENTER-tasten, hvis du ønsker å lage primær partisjon av hele disken.

   Hvis du velger N alternativet, kan du velge størrelsen på primære partisjonen. Hvis du f.eks. velger å lage en partisjon på 600 MB, skriver du 600 og trykker på ENTER-tasten. Du vil deretter få oversikt over partisjoner på disken.

  2. Create Extended DOS Partition
   Her kan du velge størrelsen på utvidet partition. Trykk på ENTER-tasten, hvis du ikke vil endre noe. Hvis du velger noe annet, får du diskplass som ikke brukes ("wasted space"). Du får deretter en oversikt over primær og utvidet partisjon på disken. Det vil si, det du har laget hittil.
  3. Create Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition
   Her kan du definere størrelsen på logisk disker på en utvidet partisjon. Velger du full størrelse, lages kun én drevbokstav (D:). Skriver du derimot inn en mindre størrelse, lages flere drevbokstaver, For eksempel: D, E, F og G.
 2. Set active partition
  Den første partisjonen lages som regel aktiv automatisk. Dette er den partisjonen som systemet startes opp fra. Du kan endre dette hvis du ønsker. Kun én partisjon kan settes aktiv.
 3. Delete partition or Logical DOS drive
  Bruk dette valget hvis du ønsker å slette partisjon eller logisk drev.

  1. Delete Primary DOS Partition
  2. Delete Extended DOS Partition
  3. Delete Logical DOS Drives(s) in the Extended DOS Partition
  4. Delete Non-DOS Partition

  1. Delete Primary DOS Partition
   Du må slette en utvidet partisjon først, hvis den finnes.
  2. Delete Extended DOS Partition
   Du må slette logiske disker først, hvis de finnes.
  3. Delete Logical DOS Drives(s) in the Extended DOS Partition
   Skriv inn den bokstaven du ønsker å slette.
  4. Delete Non-DOS Partition
   Her kan du for eksempel slette NTFS-partisjoner. Den vil ikke vises som en "NTFS-partisjon" men som "Non-DOS partisjon".
 4. Display partition
  Dette valget viser oversikt over partisjoner på en bestemt disk. Hvis du har mange disker, kan du gå tilbake ved å trykke på Esc-tasten, og bruke dette valget for å velge riktig disk:

  5. Change current fixed disk drive

  Et alternativ er å bruke STATUS-bryteren for å vise oversikt over partisjoner. Dette gjør du fra DOS kommandolinjen:

  fdisk /status

  Fdisk brytere
  Dette er oversikt over brytere som brukes med fdisk-programmet

  • fdisk /status
   Viser informasjon om en aktuell partisjon.
  • fdisk /mbr
   Gjenoppretter "Master Boot Record"
  • fdisk /cmbr [disk]
   Gjenoppretter "Master Boot Record" på en spesifikk disk
  • fdisk 1/PRI:100
   Lager 100 MB primær partisjon på harddisk 1
  • fdisk 1/EXT:500
   Lager 500 MB utvidet partisjon på harddisk 1
  • fdisk 1/LOG:250
   Lager et 250 MB logisk driv
  • fdisk /PARTN
   Lager partisjonen i en fil med navnet partsav.fil
  • fdisk /Q
   Systemet booter ikke når fdisk forlates
  • fdisk /ACTOK
   Gjør at fdisk sjekker ikke diskens integritet, disken vil da bli laget raskere
  • fdisk /FPRMT
   Får ikke melding fra FAT32 støtte. Gjør at fdisk kan tvinges til å bruke FAT32 hvis disken er mindre enn 540 MB.
 5. Change current fixed disk drive
  Denne muligheten er kun aktuell hvis du har mange disker i datamaskinen. Her kan du velge hvilken disk du vil behandle. Skriv inn et tall og trykk på ENTER-tasten.

Du kan avslutte fdisk-programmet veed å trykke på Esc-tasten, og du vil da returnere tilbake til DOS.

Primær vs utvidet partisjon
Har du kun én harddisk, må du opprette minst én primær partisjon, det er den partisjonen systemet startes opp fra. Det kan være opptil fire primær partisjoner på én harddisk, men med fdisk kan man kun opprette én.

En utvidet partisjon opprettes for å lage én eller flere logiske partisjoner. Stasjonsbokstaver avgjøres av hvilken type partisjon det er og hvor mange harddisker det er. Har man flere harddisker, trengs kun primær partisjon på én harddisk.

Primær partisjon har prioritet når det gjelder stasjonsbokstav. Hvis man for eksempel har to harddisker, og den ene har én primær partisjon og den andre har én utvidet partisjon, vil den primære partisjonen få bokstavene C: og D:. Under Windows NT, 2000 og XP, kan man selv bestemme stasjonsbokstavene.

To praktiske eksempler med fdisk

 • Eksempel 1:
  10 GB harddisk, én partisjon

  Fremgangsmåten er som følger:

  1. Velg FAT32-filsystemet. FAT16 klarer ikke partisjoner som er større enn 2 GB. FAT32 derimot klarer i teorien partisjoner på hele 2 TB (2048 GB).
  2. Opprett én primær partisjon og bruk alt tilgjengelig plass på harddisken for denne partisjonen.
  3. Sett partisjonen aktiv og avslutt fdisk.
  4. Start datamaskinen på nytt med DOS-oppstartdiskett og formater harddisken med "format C: /s" kommandoen.
 • Eksempel 2:
  To harddisker
  • Disk 1: 10 GB (skal deles i 3 partisjoner)
  • Disk 2: 4 GB (skal deles 2 partisjoner)

  Fremgangsmåten er som følger:

  1. Velg den første harddisken fra hovedmenyen i fdisk, og opprett én primær partisjon på 4 GB.
  2. Opprett én utvidet partisjon på resten av den første disken (6 GB).
  3. Svar nei til spørsmålet om du ønsker å benytte hele den utvidede partisjonen for en logisk partisjon.
  4. Spesifisér størrelsen på den første logiske partisjonen på den utvidede partisjonen.
  5. Opprett en ny logisk partisjon for resten av plassen på disken.
  6. Sett den primære partisjonen aktiv.
  7. Velg den andre harddisken på hovedmenyen.
  8. Opprett én primær partisjon eller én utvidet partisjon. Hvis du velger å opprette primære partisjon, bruk all tilgjengelig plass på denne. Hvis du velger utvidet partisjon, bruk all tilgjengelig plass for denne og la den logiske partisjonen bruke hele den utvidede partisjonen.
  9. Avslutt fdisk og start datamaskinen på nytt og formater harddiskene. Disken som skal være systemdisk formateres med "format c: /s", mens de andre formateres med henholdsvis "format d:", "format e:", "format f:" og så videre.

Bruker du Windows NT, 2000 eller XP, kan du i ettertid konvertere fra FAT16 eller FAT32 til NTFS, med kommandoen "convert". Denne konverteringen skal skjer uten tap av data, men også her kan uhell forekomme, så sikkerhetskopiering anbefales før du konverterer. Hele syntaksen er som følger:

convert c: /fs:ntfs

Skal du eventuelt konvertere fra NTFS til FAT32, uten å formatere, må du bruke et tredjepartsprogram som for eksempel Partition Magic.

Diskbehandling
Bruker du Windows 2000 eller Windows XP, kan du benytte "diskbehandling" til å opprette partisjoner. Dette kan også gjøres under installasjonen.

Diskbehandling er tilgjengelig via kontrollpanel -> administrative verktøy -> datamaskinbehandling -> lagring -> diskbehandling.

Diskbehandling har begrensede muligheter. Du kan kun opprette nye partisjoner, hvis harddisken har en ledig partisjon. Hvis ikke det er ledig partisjon, må harddisken formateres på nytt.

Ønsker du mer informasjon om ulike partisjoner, gå til den delen av guiden som handler om partisjoner.

Ønsker du informasjon om avanserte verktøy for partisjonering, gå til den delen av guiden som handler om andre verktøy.

TREDJEPARTSPROGRAMMER

Her finner du oversikt over tredjepartsprogrammer som kan brukes til å partisjonere harddisk. Det samme samme gjelder for disse programmene som for alle de andre - de benyttes på eget ansvar!

Partition Magic
Partition Magic fra Powerquest er en populær og brukervennlig programvare, som partisjonerer harddisker.


Partition Magic

Programmet har dessuten avanserte funksjoner som gjør at partisjoner kan lages og manipuleres, uten at dette fører til tap av data.

Trenger du veiledning i bruk av Partition Magic, finner du brukervennlige videoer på nettsiden til Powerquest, som viser deg fremgangsmåtene.

Partition Magic koster 69.95 dollar, men du kan laste ned en gratis prøveversjon.

Free FDISK (gratis)
Et gratis "Open Source" program som kan lastes ned, og er kompatibelt med fdisk.exe. Støtter harddisker på opptil 128 GB. Med et innebygd program BootEasy, som gjør det enkelt installere mange OS i samme PC. Støtter "non-DOS" partisjoner.

Partition Resizer (gratis)
Programmet er et lite DOS-program som ikke krever noen installasjon. Programmet kan flytte og endre størrelsen på partisjoner, uten tap av data. Støtter harddisker på opptil 2 TB (2048 GB) størrelse. Når dette er skrevet støtter programmet ikke "non-FAT" partisjoner som NTFS, Linux ext2fs og så videre.

Ranish Partition Manager (gratis)
Er et program for å partisjonere. Programmet kan lage, kopiere, flytte og endre størrelsen på opptil 32 primære og utvidede partisjoner. Innebygget boot-manager.

OPPSUMMERING

Partisjonering av en harddisk er i utgangspunktet ikke vanskelig. Det gjelder om dette som med mange andre ting, det blir lettere når du har gjort det før. Har du en ekstra PC du ikke bruker ellers, kan det være en god idé å bruke den til å øve seg på partisjonering. Bruker du fdisk til dette formålet, trenger ikke PC-en være spesielt kraftig.

Ta uansett alltid sikkerhetskopi av viktig data, før du setter i gang med partisjonering, uansett hvilket program du bruker.

Eksterne lenker

Startside ] Opp ] [Søk]

Copyright © 2002 Øyvind Haugland
Sist endret:  13 januar 2019
 

  Interested in this stuff? Please write to:
 

HTML Counter            stats counter