Paint Shop Pro   
 

Opp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAINT SHOP PRO


INNHOLD I "PAINT SHOP PRO":


I.  Innledning (med en enkel teknisk oversikt)

1. Generelt om Paint Shop Pro
2. Kvalitet på grafikk


II  Hva kan Paint Shop Pro brukes til?  (eksempler)


III  Paint Shop Pro i praksis

1. Innledning
2. Anvendelsesområder
3. Filformater
4. Fargedybde
5. Arbeidsrutiner og sikkerhet


IV  Hvordan kan jeg...   (Punktvis inndelt"oppslagsverk" til bruk under arbeidet)

1. Fil- og bildebehandling
2. Farge
3. Markeringer
4. Diverse

I. INNLEDNING

Denne framstillingen er langt fra noen fullstendig oversikt over Paint Shop Pro.  Vi har konsentrert oss om de grunnleggende og mest matnyttige funksjonene i programmet.  Det betyr at tegne- og malefunksjoner, samt effektfilter er utelatt til fordel for enkel bildebehandling. 
Under "Hva kan PSP brukes til?" vil du likevel finne eksempler på malefunksjoner, bruk av effektfilter og fotomontasjer.

 

1. GENERELT OM PAINT SHOP PRO

Paint Shop Pro er et billedbehandlingsprogram som har eksistert i noen år. Dette programmet er et program for å behandle grafikk på PC. Det finnes bedre tegneprogram, men PSP er et kraftig verktøy med følgende fordeler:

  • Kraftig, men enkelt å bruke
  • Konverterer bilder mellom de ulike filformater
  • Håndterer farger/gråtoner bra
  • Kan brukes bevisst til å håndtere filstørrelser og bildestørrelser
  • Har mange muligheter for å skape effekter

Programmet finnes i såkalt Shareware versjon. Det betyr at du kan bruke og testes i 30 dager før du kjøper. Det kan lastes ned fra http:://www.jasc.com
Versjonen som er brukt i eksemplene er hentet fra 4.12


OVERSIKT

Når du starter programmet ser det slik ut:

skjerm1.jpg (18351 bytes)

Paint Shop Pro brukes med mus. Objekter kan behandles med menyer som fås fram ved å klikke høyre musknapp.

Menyene brukes slik du er vant til fra andre Windows-program. Det samme gjelder Verktøyene. Ved å plassere musepilen over et verktøy, får du et flagg som forklarer verktøyet. Samtidig får du en utvidet forklaring til verktøyet nede på statuslinjen i programmet.
I fargepaletten til høyre finner du fargehenteren og den aktuelle for- og bakgrunnsfarge.
Du velger forgrunnsfarge med venstre museknapp, men bakgrunnsfarge velges med høyre museknapp.
Her finner du også de aktuelle RGB-verdiene. Dette skal vi komme tilbake til, men ta en titt på paletten så skjønner du kanskje hvordan den virker.
Ved å klikke på forgrunn- eller bakgrunnsboksen får du opp Fargedialog-vinduet:
Her kan du finjustere farger. Dette kommer vi tilbake til.
Når du arbeider med en fil, vil du nederst til høyre på statuslinjen se størrelsen på filen, antall farger og filstørrelse.
Ned til venstre vil du se koordinatene for markøren når du beveger deg over bildet.


BRUK AV FARGER

Vanlig oppløsning på en PC-skjerm er 640x480 punkter eller 800x600 punkter (pixels). Antall farger kan settes opp fra 16 til minst 16 millioner på en moderne skjerm..

skjerm2.jpg (41049 bytes)

I Paint Shop Pro kan du bruke fra 2 til 16,7 millioner (24 Bit) farger. Du velger farger med å bruke Farge Dialog- vinduet.
Denne fåes fram ved å klikke på for- eller bakgrunnsfargene til høyre på skjermen. Det store feltet i vinduet er området hvor du kan plukke en farge. Til høyre har du en slider hvor du velger skyggen av den valgte farge.
Til høyre under disse er det tre vinduer hvor du velger Rød, grønn og blå-fargene. 0 i alle disse gir svart og toppverdien 255 i alle gir hvit farge. Alle andre kombinasjoner gir de ulike 16,7 millioner farger (256*256*256).
I gråtoneskalen har både rød, grønn og blå samme verdi. Slik blir det 256 gråtoner!
En annen måte å bestemme fargene på, er å bruke de tre vinduene til venstre: Nyanse (Hue), Metning (Saturation) og lys (Luminance eller brightness).
De to settene med vinduer representerer to ulike modeller å velge farge etter. Disse eksisterer side om side og utelukker ikke hverandre. Alle tilgjengelige farger har en kode i hvert av de to vindus-settene. Les mer om dette i heftet "Farge".

I tillegg kan du velge egne forhåndsbestemte farger.

 

2. KVALITET PÅ GRAFIKK

Paint Shop Pro kan åpne, lagre og konvertere mellom 35 ulike filformater. De meste brukte Windows filformater er TIF, PCX, BMP, TGA og WMF. I tillegg har vi ulike programmer som lagrer i sine egne filformater. Paint shop Pro kan lese de aller fleste av disse og lagre bildene i det formatet du ønsker.
BMP er Paint Shop Pro’s arbeidsformat og kan også åpnes i de fleste andre Windows-programmer. Det bør derfor brukes som standardformat når du arbeider med bilder i Paint Shop Pro.
På Internett er det GIF og JPG som er de vanlige formatene. Det betyr at du kan hente inn tegninger/bilder i det formatet de finnes og du kan da lagre dem som GIF eller JPG. Vi skal se litt på disse formatene.


GIF

GIF står for Graphical Interchange Format. GIF-formatet finnes i ulike versjoner, GIF89a er den siste.
En ulempe med GIF er at den har en begrensing på 256 farger. Pga denne begrensingen egner dette format seg best til tegninger. Når du lager en tegning i GIF så husk på å lagre originalen også i et annet format som tar vare på alle fargene. Denne bør brukes som et utgangspunkt for evt. videre arbeid.
En annen fordel med GIF er at du kan få til animeringer. På web-sider kan du sette inn tekst på GIF-bilder, og du kan gjøre en farge i et GIF-bilde usynlig, slik at bakgrunnen skinner igjennom.  GIF-bilder kan også brukes til å lage bakgrunnsmønster på web-sider.


JPG (JPEG)

JPG står for Joint Photographic Expert Group. Dette er et format som komprimerer bilder. Når bilder blir komprimert lages et format som gir slipp på noe av informasjon i bildet. Med for stor komprimering blir mister bildet kvalitet. Du kan selv velge komprimeringsgrad når du lagrer bildet. Komprimeringen er basert på et system som lurer øyet slik at selv forholdsvis stor kompresjon blir usynlig.
Fordelen med JPG er altså små filstørrelser samtidig som bildet beholder mange farger. Når du bruker dette formatet er det også viktig å lagre originalen med all informasjon, fortrinnsvis i BMP-format. Dette i tilfelle du skal arbeide videre med bildet.
Generelt kan man si at GIF-format bruker vi på tegninger, men på fotografier bruker vi JPG-format.


ENDRE STØRRELSEN PÅ BILDER

I web-sammenheng er det viktig å ha bilder i den størrelsen du vil bruke på nettet. Når du lager Internett-sider har du mulighet for å la web-leseren bestemme hvor stort bildet skal se ut. Dette er ikke å anbefale, bl.a. fordi: Når et bilde blir vist større enn det er vil man få et bilde av dårligere kvalitet. Dette pga at bildets punkter vil bli forstørret og dermed får bildet dårligere oppløsning.
Paint shop Pro har to måter å endre størrelse på:

  • Resizing
  • Resampling

Begge disse funksjoner finnes på Image-menyen.
Resizing betyr jo å endre størrelse, men i de fleste tilfeller er resampling å foretrekke.
Grunnen er at når du bruker resampling så brukes noe som kalles interpolering.
Bildet får dermed et "rundere" og finere utseende. For å få til resampling må evt antall farger økes maksimalt. Dette gjøres på Colors-menyen.

Som en generell regel kan man si at ingen bilder bør være over 35-40 kb i filstørrelse dersom de skal brukes på Internett.
Et ikke komprimert bilde med 256 farger (8 bit) og 400x400 punkter vil oppta 400x400=160000 bytes=160 kb.
Et tilsvarende bilde på 200x200 punkter vil bare oppta 200x200=40.000 bytes=40 kb.
For et 24 bits fargebilde vil bli 3 ganger så stort – 480 kb og 120 kb.

I Internett sammenheng kan man si at en bruker GIF-formatet til tegninger og JPG-formatet til bilder. I skjermsammenheng trenger ikke bildene ha mer enn 100 pkt pr tomme. I JPG-formatet kan man godt sette kompresjonsnivået til 10-15 uten at det går synlig ut over kvaliteten.

 

 

II. HVA KAN PAINT SHOP PRO BRUKES TIL?

Denne eksempelsamlingen er kun et lite glimt inn i de mulighetene som finnes i Paint Shop Pro.  Det finnes en mengde funsjoner i programmet som ikke vises her.
De ulike funksjonene kan igjen kombineres, slik at mulighetene blir nærmest "uendelige".  Fantasien setter grensene.

Noen funksjoner er enkle, matnyttige og anvendelige, f.eks. for å tilpasse bilder til web-sider.
Andre funksjoner er noe mer perifere og ekstreme.  De egner seg kanskje best for dem som liker å leke seg med data eller for avanserte brukere.
Generelt kan en si at denne eksempelsamlingen beveger seg fra det enkle og matnyttige til det mer spesielle.

 

ENKEL BILDEBEHANDLING

1ubehandlet.jpg (30934 bytes)2skalert.jpg (12578 bytes)
1. FORSTØRRING OG FORMINSKNING

 


2. BESKJÆRING
Her er deler av bakgrunnen skåret vekk, så vi kommer "nærmere" motivet.

 

10ellipse.JPG (29215 bytes)
3. BESKJÆRING
Bildet kan også beskjæres til runde, elliptiske eller uregelmessige (håndtegnede) former.
Kantene kan gjøres uklare.

 

11ramme.jpg (36324 bytes)
4. SETTE RAMME PÅ BILDE

 

FARGE

5fargejustert.jpg (35277 bytes)
5. JUSTERE FARGEINTENSITETEN (FARGEMETNINGEN)
I dette tilfellet er fargene over hele bildet dempet ned.
På samme måte kan lyshet/mørkhet og nyanse justeres.

 

6fargejustert.jpg (37226 bytes)
6. JUSTERE FARGE I UTVALGTE OMRÅDER AV BILDET
I dette tilfellet er det kun genseren som er dempet i fargen.  Resten står uforandret.

 

7svarthvitt.jpg (33377 bytes)
7. GJØRE OM TIL SVART/HVITT

 

8tonet.jpg (36738 bytes)
8. TONE BILDER
En idè:  ved å bruntone et bilde og beskjære det som i Eksempel 3, kan man gi et preg av et gammelt familiefoto.

 

RETUSJERING M.M.

12retusj1.jpg (19491 bytes)
13retusj2.jpg (18265 bytes)
9. RETUSJERING OG OPPRETTING
Originalen er scannet fra to sammenlimte papiroriginaler.  På den retusjerte versjonen er streken mellom dem visket bort og fargeforskjellen på himmelen utjevnet.   Dessuten er bildet rettet opp, slik at horisonten blir rett.

 

 

SKRIFT

14tekst1.jpg (17153 bytes)
10. SETTE INN SKRIFT I BILDE


15tekst2.jpg (15913 bytes)
11. EFFEKTSKRIFT
Her er skriften laget ved hjelp av slagskygge på bakgrunnen.  Fargen inni bokstavene er gjort noe lysere.

16tekst3.jpg (16569 bytes)
12. EFFEKTSKRIFT
I dette tilfellet "består" skriften av en del av himmelen som er flyttet ned på jorden
.

 

GRAFIKK

17button.JPG (7477 bytes)18button2.JPG (8693 bytes)
13. KNAPPER (BUTTONS)
Laget fra bunnen av.

19button3.JPG (7344 bytes)20button4.jpg (10189 bytes)
14. KNAPPER (BUTTONS)
Laget med utgangspunkt i foto.

21kart.jpg (15928 bytes)
15. ANNEN GRAFIKK
Dette kartet er laget på grunnlag av en håndtegnet og innskannet blyantskisse som kun viste omrissene.

 

EFFEKTFILTER

22landskap.jpg (24258 bytes)
16. ORIGINAL

23andskap2.jpg (26042 bytes)
17. MODERAT EFFEKTBRUK
Her er et filter som gjør bildet kornete kombinert med en justering av fargenyanse og -intensitet (se eks. 5).  Dessuten er bildet beskåret med uklare kanter.

24landskap3.jpg (27264 bytes)
18. KRAFTIG EFFEKTBRUK
Bør absolutt ikkeoverdrives.  Slike effekter blir man fort lei av.  Bruk i det minste med vett og forstand!

 

BILLEDMANIPULASJONER

25dobbel.jpg (30397 bytes)
19 SYMMETRISK

26bernhard.jpg (22587 bytes)
20 SYMMETRISK
Her er de to ansiktene laget av henholdsvis venstre og høyre halvdel, symmetrisk plassert som i eks. 19.

En annen vanlig måte å lage bildemanipulasjoner på, er fotomontasjer, altså fragmenter fra forskjellige bilder som monteres sammen.

 

 

TEGNE- OG MALEFUNKSJONER

27Maleri.jpg (17228 bytes)
21. "MALERI"

Dette bildet kombinerer tegne- og malefunksjoner med ulike effektfilter.

 

III. PAINT SHOP PRO I PRAKSIS

1. INNLEDNING

Denne delen inneholder noen generelle tips om arbeid med Paint Shop Pro og bør leses før en prøver seg på programmet.
For mer detaljerte instrukser, se "Hvordan kan jeg...?".  Den er satt opp punktvis etter funksjoner, og vil derfor egne seg best som et "oppslagsverk" til bruk under praktisk arbeid.


2. ANVENDELSESOMRÅDER

Programmet egner seg til:

 • Grunnleggende bildehandling som forstørrelse/forminskning av bilder, skarpstilling av bilder, forandring av filformater m.m. Altså enkle funksjoner for å få bilder til å fungere i en gitt sammenheng – web, multimedia, trykksak eller lignende.
 • Moderat manipulering (enkle endringer i bildet for gi det et spesielt uttrykk): retusjering, toning og fargejustering, beskjæring, sette inn tekst i bilder m.m.
 • Lage enkel grafikk: buttons (knapper), tegn, symboler etc.
 • Dessuten mange malefunksjoner og muligheter for kraftig bildemanipulering og fotomontasjer.

Det egner seg godt til å bruke sammen med for eksempel Front Page (program for web-design), bl.a. fordi det bruker den samme fargepaletten som dette.
Front Page har flere funksjoner for bildebehandling, men flere av disse forringer kvaliteten på grafikken. En måte å arbeide på kan være å bruke bildebehandlingen i Front Page som "skisseverktøy" for å finne ut hvordan et bilde skal være, for eksempel hvor stort du vil ha det på siden. Etterpå kan du bruke Paint Shop Pro til å utføre operasjonen på originalbildet, for så å sette det inn på web-siden i Front Page.


3. FILFORMATER

Filformater er også behandlet i Innledning, pkt 2: "Kvalitet på grafikk".
Normalt vil vi klare oss med de tre formatene BMP, JPG (JPEG) og GIF.
BMP er best egnet til arbeids- og lagringsformat. Det gir forholdsvis store filer, men er også det formatet som best bevarer kvaliteten i bildet. JPG og GIF er komprimeringsformater beregnet på Internett og annen bruk der filene må være små. De forringer kvaliteten på grafikken, og GIF reduserer også fargedybden kraftig. Derfor er de ikke så godt egnet til å arbeide med.
Prøv derfor alltid å bruke BMP når du skanner inn, lagrer og arbeider med bilder. Først når bildet er ferdig slik du vil ha det, kan du lagre det i JPG eller GIF. I de aller fleste tilfeller bør du først lagre resultatet i BMP, for så å lage en kopi i JPG/GIF. Får du senere behov for å arbeide mer med bildet, bruker du naturligvis BMP-versjonen.


4. FARGEDYBDE

Fargedybde er største antall mulige fargenyanser i et bilde.   GIF-bilder har liten fargedybde (256 fargenyanser), mens BMP og JPG kan ha opptil 16 millioner fargenyenaser.  En del funksjoner i Paint Shop Pro vil ikke virke dersom bildet har for lav fargedybde.  Opplever du at en del kommandoer på menyene er grå (uvirksomme) eller at noen funksjoner ikke virker som de skal, kan det skyldes dette.
Da åpner du Colors-menyen, klikker på "Increase Color Depth" og velger 16 millioner farger.


5. ARBEIDSRUTINER OG SIKKERHET

HOLD ORDEN PÅ FILENE

Ofte blir det mange bilder og ulike versjoner av bildene underveis i arbeidsprosessen, og det er lurt å holde orden på filene under arbeidet. En grei måte å gjøre det på kan være å opprette en egen mappe for hvert prosjekt, evt med undermapper dersom det er snakk om mange bilder. Her kan du lagre alle versjoner av bildene du arbeider med underveis. Når du er ferdig rydder du opp i filene og fjerner de versjonene du ikke lenger trenger.
Gi filene navn som gjør det lett å finne fram til akkurat den versjonen du trenger.


BESKYTT "KILDENE"

Kilden, altså den originale versjonen av bildet som du arbeider ut fra, kan med fordel bevares uforandret. Når du skal begynne å lagre den bearbeidede versjonen, bruker du "Save as"-kommandoen i stedet for "Save". Da lagrer du den nye versjonen med nytt navn og beholder originalen uforandret.
En forsikring mot å glemme seg ut og trykke på "Save" i stedet for "Save as" kan være å lagre kilden (originalfilen) som skrivebeskyttet fra begynnelsen. Det gjør at forandringer ikke kan lagres på den, men må lagres som en ny fil med et nytt navn.
Dersom kilden er lagret på diskett gjør du dette ved å skyve ned den lille tappen nede til venstre på selve disketten.
Dersom du har lagret kilden på harddisken, kan du gå inn i Windows Utforsker, merke filen og trykke på dette ikonet: 
egensk.jpg (1258 bytes)
I dialogboksen "Egenskaper for…." Klikker du på "Skrivebeskyttet" og deretter på "Bruk" og til sist "OK".
Hvis du senere under arbeid med filen kommer i skade for å klikke "Save" i stedet for "Save as", får du opp en advarsel med spørsmål om du virkelig ønsker å erstatte den eksisterende filen. Svar nei og gi filen et nytt navn.


LAGRE ETTER HVERT

Det er også viktig å lagre arbeidet en gjør i Paint Shop Pro etter hvert. En grunn til det er at programmet av og til "utfører en ulovlig operasjon" og blir lukket. Da forsvinner alle forandringer som ikke er laget.
En annen grunn ligger i angrefunksjonene i Paint Shop Pro. Den vanlige angreknappen gir deg bare anledning til å angre den aller siste operasjonen du utførte. Det andre alternativet er "Revert" på File-menyen. Den lar deg gå tilbake til sist lagrede versjon av bildet. Dersom du har behov for å angre mer enn den siste operasjonen du gjorde, må du bruke denne. Da kan det være surt å måtte slette masse arbeid dersom det er lenge siden sist du lagret.

Dersom du skal prøve ut ulike løsninger for et bilde eller er usikker på det du skal til å prøve på, bruker du "Save as" og lagrer flere alternative versjoner av bildet. Da har du sjansen til å gå tilbake til det opprinnelige dersom det ikke var vellykket.

 

IV. HVORDAN KAN JEG...

1. FIL- OG BILDEBEHANDLING

Denne delen er lagt opp som et "oppslagsverk" til bruk under arbeidet med Paint Shop Pro.  Det er delt i følgende underavsnitt:

Fil- og bildebehandling (denne siden)
Om å åpne eksisterende og opprette nye bildefiler, kopiering, lagring og angrefunksjoner.
Ellers enkle og grunnleggende funksjoner som forstørring/forminsking, skarpstilling med mer.

Farge
Om å justere fargeintensitet, lyshet, kontrast med mer.  Se også eget kompendium om farge.

Markeringer
Om ulike måter å markere de delene av bildet en ønsker å bearbeide.

Diverse
Om zooming og spesialeffekter som slagskygge, tekst i bilder med mer.  Dessuten litt om mulige problemer.

Ord i kursiv betegner menynavn og kommandoer på menyene.

 

1...ÅPNE EKSISTERENDE BILDE?

 1. Klikk: ikonopen.jpg (1192 bytes)  ELLER: File – Open
 2. I dialogboks: Finn bildet (på harddisk, diskett e.l.)
 3. Dobbelklikk på bildet

 


2...LIME INN BILDE FRA ANNET DOKUMENT ELLER PROGRAM?

 1. Klipp ut eller kopier det ønskede bildet (fra annet program, Internett e.l.)
 2. Gå til Paint Shop Pro
 3. Klikk:  ikonpaste.jpg (1240 bytes)   ELLER:  Edit - Paste - As New Image

 


3...OPPRETTE NYTT (TOMT) BILDE?

 1. Klikk  ikonny.jpg (1163 bytes)  ELLER:  File - New
 2. I dialogboks: Still inn ønsket størrelse, bakgrunnsfarge og fargedybde
 3. Klikk OK

 


4...LAGRE BILDE?

 1. Klikk  ikonsave.jpg (1237 bytes)  Eller: File - Save
 2. I dialogboks:  Velg plassering og filnavn.  OBS!  Husk å angi ønsket filformat!

 


5...LAGRE NY VERSJON AV BILDE?

Lagre en kopi av bildet slik det er i øyeblikket.  Den originale bildefilen bevares slik den var sist arbeidet ble lagret.

 1. File - Save As
 2. I dialogboks:  Velg plassering og filnavn.  OBS!  Husk å angi ønsket filformat!

 


6…FÅ ET OVERBLIKK OVER ALLE BILDENE I EN MAPPE?

 1. Klikk: ikonopen.jpg (1192 bytes)  ELLER: File – Open
 2. I dialogboks: Finn den rette mappa, klikk "Browse", og du vil få se thumbnails (små versjoner) av alle bildene du har i mappa.

Dobbelklikk på en thumbnail, og bildet åpnes.

Klikk med høyre musetast på en thumbnail, og du kan se info om bildet (bildestørrelse, filformat etc.)

 


7…FINNE UT STØRRELSEN PÅ ET BILDE?

Før musepilen over bildet. Størrelsen, målt i pixels (punkter), kommer til syne på statuslinjen (nede til høyre på skjermen).
Tallene står for: Bredde x Høyde x Fargedybde – Filstørrelse

 


8…FORANDRE STØRRELSEN PÅ ET BILDE?

Bilder med 256 farger:

 1. Image – Resize
 2. I dialogboks:
  Merk av "Custom size" og "Mantain aspect ratio"
  Skriv inn ønsket bredde i det venstre feltet ELLER ønsket høyde i det høyre.
 3. Klikk OK.


Bilder med mer enn 256 farger:

 1. Image – Resample
 2. I dialogboks: som over.

 


9…FORSTØRRE BAKGRUNNEN TIL ET BILDE?

(Selve bildet vil være like stort, men ligge inne i det utvidede feltet, som vil ta farge etter bakgrunnsfargen på fargepaletten.)

 1. Image – Enlarge Canvas
 2. I dialogboks: Still inn ønsket bredde og høyde.
 3. Merk "Center Image" for å få bildet til å ligge midt i feltet. Hvis ikke, vil bildet ligge øverst og til venstre i feltet.
 4. Klikk OK.

Denne funksjonen er grei hvis du f.eks. ønsker å gi bildet slagskygge langs kantene (se pkt 45).

 


10…BESKJÆRE ET BILDE?

 1. Marker det området av bildet du ønsker å bevare (se "Markeringer").
 2. Image - Crop

 


11...SPEILVENDE ET BILDE?

Hvis du ønsker å speilvende bare en del av bildet, merk først av ønsket område (se "Markeringer").

Image – Mirror

 


12...SNU ET BILDE OPP/NED?

Hvis du ønsker å snu bare en del av bildet, merk først av ønsket område (se "Markeringer").

Image - Flip

 


13…SNU ET BILDE PÅ HØYKANT?

Hvis du ønsker å snu bare en del av bildet, merk først av ønsket område (se "Markeringer").

 1. Image - Rotate
 2. I dialogboks:
  Velg venstre eller høyre
  Velg 90°
 3. Klikk OK

 


14…RETTE OPP ET SKJEVT BILDE?

 1. Image – Rotate
 2. I dialogboks:
 3. Velg venstre eller høyre
  Velg "Free"
  Velg ønsket antall grader
 1. Klikk OK.
 2. Etterpå beskjærer du bildet (se pkt 10 ) for å rette opp ytterkantene på bildet (du mister litt av ytterkantene på denne måten).

 


15……GJØRE ET BILDE SKARPERE?

Hvis du ønsker å bearbeide bare en del av bildet, merk først av ønsket område (se "Markeringer").

Normal effekt:
Image – Normal filters – Sharpen

Sterkere effekt (ofte for sterk):
Image – Normal filters – Sharpen more

 


16…GJØRE ET BILDE USKARPT?

Hvis du ønsker å bearbeide bare en del av bildet, merk først av ønsket område (se "Markeringer").

Normal effekt: Image – Normal filters – Soften

Sterkere effekt: Image – Normal filters – Soften more

Enda sterkere effekt: Image – Normal filters – Blur

Sterkest effekt: Image – Normal filters – Blur more

 


17…GJØRE ET BILDE USKARPT I KANTENE?

 1. Marker nesten hele bildet. Bruk rektangel (pkt 34) og la det slutte litt innenfor bildekantene. Eller marker et enda mindre område dersom du ønsker å bruke bare en del av bildet (pkt 32 - 34).
 2. Selections – Modify – Feather
 3. I dialogboks: still inn på 40
 4. Klikk OK
 5. Image - Crop

 
 


18…KOPIERE ET BILDE?

 1. Klikk: ikoncopy.jpg (1244 bytes)   ELLER:  Edit – Copy
 2. Klikk: ikonpaste.jpg (1240 bytes)  ELLER:  Edit – Paste – As New Image

Nå får du en kopi ved siden av det originale bildet på skjermen.

 


19…KOPIERE EN DEL AV ET BILDE?

Marker det ønskede området

Videre som forrige punkt.

Det kopierte området kommer nå som et nytt bilde på skjermen. Dersom det markerte området ikke er kvadratisk eller rektangulært, vil det bli plassert på et firkantet felt som får farge etter bakgrunnsfargen på fargepaletten.

 


20…LIME ET OMRÅDE FRA ETT BILDE INN I ET ANNET?

 1. Aktiviser det bildet du skal kopiere fra.
 2. Marker ønsket område
 3. Klikk:  ikoncopy.jpg (1244 bytes)  ELLER: Edit – Copy
 4. Aktiviser det bildet du skal lime inn i.
 5. Edit - Paste - As New Selection
 6. Flytt rundt med musa til du finner nøyaktig plassering
 7. Fjern markeringen (pkt 42)

Etter dette kan det ikke flyttes mer rundt i bildet.

   


21…LAGE EN FARGET RAMME RUNDT ET BILDE?

 1. Image – Add borders
 2. I dialogboks:
 3. Merk av ønsket rammebredde (i pixels).
  Merk "symmetric" hvis rammen skal være like bred på alle sider.
 4. Klikk OK.

Rammen får nå farge etter bakgrunnsfargen på fargepaletten.

 


22…ANGRE DET SISTE JEG GJORDE?

Klikk:  ikonundo.jpg (1138 bytes)

ELLER: Edit - Undo

 


23…VENDE TILBAKE TIL SIST LAGREDE VERSJON AV BILDET?

 1. File – Revert
 2. I dialogboks: svar ja

Startside ] Opp ] [Søk]

Copyright © 2002 Øyvind Haugland
Sist endret:  13 januar 2019
 

  Interested in this stuff? Please write to:
 

HTML Counter            stats counter