Operativsystemer   
 

Opp
Windows 98
Windows NT
Windows 2000
Windows XP
Windows 2003 Server
Windows Longhorn
Windows Vista
Windows felles
Windows 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Windows 98

Informasjon om Windows 98
 

Windows NT

Informasjon om Windows NT
 

Windows 2000

Informasjon om Windows 2000
 

Windows XP

Informasjon om Windows XP

Windows 2003

Informasjon om Windows 2003

Windows Longhorn
Informasjon om Windows Longhorn
 
Windows Vista
Informasjon om Windows Longhorn
 
Windows felles

Informasjon som er feller for flere Windows-operativsystem

 

 

Windows 95/98
Windows 2000            Windows NT
Linux                                   

 

Operativsystem

 

Operativsystemet er en del av systemprogramvaren, og fungerer som et mellomledd mellom ulike applikasjonsprogrammer (som brukeren lager), og mellom applikasjonsprogrammer og elektronikk (hardware). Operativsystemet skal sørge for at applikasjonsprogrammene effektueres på en hensiktsmessig og effektiv måte.

Applikasjonsprogrammene definerer hvordan ressursene skal brukes. Operativsystemet kontrollerer og koordinerer bruken av hardware blant de mange applikasjonsprogrammene, og tilsvarer på en måte byråkratiet i det offentlige, som ikke har noen funksjon i seg selv, men skal tilrettelegge omgivelsene for andre.

Operativsystemet er en ressursallokator.

 

 

Operativsystem tjenester

  • Programkjøring: systemet må kunne laste (overføre) et program til memory og kjøre det, samt å kunne terminere det.

  • Kommunikasjon: systemet må kunne håndtere utveksling av data mellom programmer og prosesser på samme datamaskin, eller mellom forskjellige datamaskiner i et nettverk. Dette kan skje enten ved delt hukommelse eller et meldingssystem som distribuerer datapakker mellom prosessene.

  • Ressursallokering: systemet må kunne tilordne og administrere ressurser som deles mellom flere samtidige brukere.

  • Feilhåndtering: systemet må kunne terminere prosesser dersom alvorlige feil inntreffer.

 

Sanntidssystemer

En variant av operativsystem er sanntidssystemet. Dette brukes i regulerings- og styringsapplikasjoner for å sikre at funksjoner utføres til fast bestemte tider.

Datamaskinen henter data fra sensorer og analyserer disse. På grunnlag av disse beregner datamaskinen hva den skal gjøre, for eksempel kjøre en motor, stoppe en motor, gi en alarm, etc.

Industrielle styresystemer, robotkontroll, verktøykontroll, er eksempler på sanntidssystemer.

Et sanntidssystem har klart definerte tidsluker (eller tidsintervaller) som prosessene eller programmene må kjøre innenfor. Hvis ikke datamaskinen klarer dette vil systemet feile. En robotarm må for eksempel stoppe bevegelsen før den skader det den arbeider med.

I et sanntidssystem er mange av de avanserte operativsystem-funksjonene fraværende, og brukeren adskilles fra datamaskinen i større grad. Såkalte innkapslede ("embedded") system kan bare i begrenset grad påvirkes av brukeren mens de er aktive. Eksempelvis lever RCS-roboten sitt eget liv etter at den er startet.

 

Prosesstyring og prosess administrering

Datamaskinen skal utføre et stort antall program. Hovedoppgaven er å utføre brukerprogram, applikasjonsprogram, men andre aktiviteter må også utføres. En prosess er et program under utføreslse.

Et program er en passiv enhet som er lagret i memory (ROM, RAM, HD etc.), mens en prosess er en aktiv enhet, det vil si et kjørende program. Dette kjøres i et sekvensielt mønster instruksjon for instruksjon.

 

 

Multitasking

Tidsdeling er en logisk utvidelse av multiprogrammering. Flere oppgaver utføres av datamaskinen som hopper mellom dem. Hoppene skjer så tett at brukeren oppfatter programmene å gå samtidig. Flere brukere kan således også dele datamaskinen samtidig.

 

 

Startside ] Opp ] Windows 98 ] Windows NT ] Windows 2000 ] Windows XP ] Windows 2003 Server ] Windows Longhorn ] Windows Vista ] Windows felles ] Windows 10 ] [Søk]

Copyright © 2002 Øyvind Haugland
Sist endret:  13 januar 2019
 

  Interested in this stuff? Please write to:
 

HTML Counter            stats counter