Nettverk   
 

Opp
Nettverksguiden
Nettverksskolen
Nettverksskolen oppd.
Wake On Lan
Ethernet RJ45
ICS
1000BASE-T5
Maks. kabellengder
How NAT works

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bredbånd

Omtaler forskjellige typer bredbånd.

Nettverksguiden

Nettverksguiden er først og fremst rettet mot førstegangs nettverksbrukere, og gir en grunnleggende innføring samt oversikt i hvordan nettverket kan utvides og vedlikeholdes.

Nettverksskolen

Grundig opplæring i nettverk.

Nettverksskolen, oppdatert versjon

Grundig opplæring i nettverk. Oppdatert versjon.

Wake On Lan

Hvordan sette opp "Wake On Lan"?

Ethernet RJ45

Koplingsskjema,

ICS

Internet Connection Sharing: Deling av Internet-forbindelse gjennom en pc.

1000BASE-T5

Kriterier.

 

 

Startside ] Opp ] Nettverksguiden ] Nettverksskolen ] Nettverksskolen oppd. ] Wake On Lan ] Ethernet RJ45 ] ICS ] 1000BASE-T5 ] Maks. kabellengder ] How NAT works ] [Søk]

Copyright © 2002 Øyvind Haugland
Sist endret:  13 januar 2019
 

  Interested in this stuff? Please write to:
 

HTML Counter            stats counter