MS Exchange Server   
 

Opp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antispam på Exchange 2003
Fem innebygde metoder

Dato: 28.01.2005

Microsoft Exchange 2003 har en rekke innebygde muligheter for å redusere antall UCE (unsolicited commercial e-mail), på godt norsk ”spam”. Disse mulighetene ble forsterket med IMF (Intelligent Message Filtering), som er en gratis nedlasting til brukere av Microsoft Exchange 2003. I denne artikkelen går vi gjennom ulike metoder for SPAM-bekjempelse på Exchange 2003.

Antispam på Exchange 2003


5 nivåer med antispam

Spam-bekjempelsen hos Exchange er delt inn i 5 nivåer (se illustrasjon nedenfor) hvor hvert nivå bruker forskjellige teknikker. Strukturen er bygget opp lagvis og er en manuell konfigurering hvis man ikke bruker 3. parts produkter. Ingen av funksjonen er aktivisert ved en standard installasjon.

 


Exchange 2003s fem antispam-nivåer.

Følgende 5 metoder kan benyttes:  

 1. Accept/Deny List
  Her kan man bruke IP-adresser for å blokkere uønskede avsendere fra å kunne sende til deg, eventuelt tillate at kun en spesifisert IP-adresse kan sende til deg. Får du mailen din hvitvasket tilsendt fra leverandør så er det fornuftig å kun tillate at denne leverandørens IP-adresse får sende til deg. Skal du vedlikeholde en Deny list, bør man vurdere et 3 parts verktøy da disse listene er under konstant endring.

   
 2. Block List
  Her bruker man HOST navn (DNS) til å filtrere bort uønskede adresser eller domener. Man bruker 3. parts lister som ligger remote som f.eks, Spamcop, Spamhaus og Open Relay Database (ORDB). Dette medfører godt oppdaterte lister.

   
 3. Recipient Filter
  Recipient filter sørger for å stoppe alle mail som blir adressert til brukere som ikke finnes på din server. Dette blir gjort uten å sende NDR (None delivery report). Dette blir gjort for å unngå at spammer skal få verifisert hvilke adresser som faktisk er i bruk. Dette er en viktig funksjon på mailservere med høy aktivitet som eksempelvis Portalen.no.

   
 4. Sender Filtering
  Hvis man ikke bruker Block list eller man ønsker å blokkere avsendere som ikke er blitt definert som spammere i listene man bruker, kan dette gjøres via Sender filtering. Her angir man domener eller enkeltadresser.

   
 5. Intelligent Message Filter
  Mail blir analysert og avhenging av oppsett kan man velge å slette mail eller levere det til brukernes ”junk mail” folder. Mail blir gradert etter Spam Confidence Level (SCL) 0 – 9, hvor verdien 0 betyr uten spam. Man setter selv hvilke nivå man ønsker å bruke og tilpasser dette etter hvert.


Belastning

De minst ressurs krevende operasjonene blir utført først. Dette medfører at det er viktig å bruke Accept/Deny list og Blocklist for å unngå unødvendig høy belastning på serveren. Disse 5 teknologiene er i bruk på Hotmail og filtrer ut ca 82 % av all spam sent til Hotmail-brukere.

For at dette skal virke tilfredsstillende kreves det riktig oppsett.


Oppsummering

Det vi har vist her er kun en liten oversikt over mulighetene til spambekjempelse i Exchange 2003. Ønsker du å lære deg mer om hvordan man setter opp og bruker dette så kan du melde deg gratis på Microsoftdagene som nå blir holdt i Norges fire største byer.

Startside ] Opp ] [Søk]

Copyright © 2002 Øyvind Haugland
Sist endret:  13 januar 2019
 

  Interested in this stuff? Please write to:
 

HTML Counter            stats counter