Minne   
 

Opp
Apacer 512MB PC3200
Corsair Flash Voyager
Crucial 128MB PC2700
Crucial 256MB PC2700
Crucial 256MB PC3200
Crucial 512MB PC2700
Crucial 512MB PC3200
Crucial 128MB PC2100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apacer 512MB PC3200 DDR

512 MB, 400 MHz, registrert DDR ram

Corsair Flash Voyager USB 2.0 drive
USB minnepenn
Crucial 128MB PC2700 DDR

128 MB, 333 MHz, registrert DDR ram

Crucial 256MB PC2700 DDR

256 MB, 333 MHz, registrert DDR ram

Crucial 256MB PC3200 DDR

256 MB, 400 MHz, registrert DDR ram

Crucial 512MB PC2700 DDR

512 MB, 333 MHz, registrert DDR ram

Crucial 512MB PC3200 DDR

512 MB, 400 MHz, registrert DDR ram

Crucial 512MB PC3200 DDR
512 MB, 400 MHz, registrert DDR ram


 

Internminnet: Lager for data og programmer som kan hentes kjapt av prosessoren. Prosessoren fyller opp dette minnet med data og programmer. Innholdet i internminnet forsvinner når strømmen slås av. 

Størrelsen på internminnet måles i Byte. 1 Byte=8 biter. 1 Ord = 2 Byte. Hver Byte i internminnet har egen adresse. 
Kilobyte KB 210 = 1 024 byte
Megabyte  MB 220 = 1 048 576 byte
Gigabyte  GB 230 = 1 073 740 000 byte
Terrabyte TB 240 = 1 099 510 000 000 byte
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAM - Random Access Memory
 
RAM er lese- og skriveminnet. Et program leses først fra disken og legges i RAM. Deretter henter prosessoren instruksjonene og data herfra. RAM er ca 300-400 ganger hurtigere enn harddisk.
I og med at hastighetsforskjellen mellom RAM og harddisk er så stor, er det en fordel at RAM er så stort som mulig slik at maskinen slipper å bytte ut innholdet i RAM til stadighet. Det er en fordel at RAM inneholder det prosessoren har bruk for.
Båndbredde MB/s = (Minnehastighet * overføringer pr. syklus) * (bussbredde / 8) 

(133 * 2) * (64 / 8) = 2128 MB/s for PC266

 

Minnetyper

DIMM-modul (SDRAM):

DIMM-modul (DDR SDRAM)

 

SIMM-modul (EDO-DRAM/FPM-DRAM):

 

SDRAM - Synchronous Dynamic RAM Artikkel om SDRAM
SIMM står for Single Inline Memory Module. Det er her snakk om et kretskort med 72 kontaktpunkter (pins) til minnesokkelen. For hovedkortene produsert de siste årene, og som benytter SIMM, er det snakk om 32-bits bredde på hver minnemodul. Siden Pentium, og prosessorer i samme klasse, benytter en 64-bits minnebuss må man benytte parvis like minnemoduler når SIMM benyttes (2 x 32-bits = 64-bits). Man kan f.eks. ikke sette inn en enkelt 32 MB modul for å få 32 MB minne i maskinen – man må da sette inn to like 16 MB-moduler. På en 486, som har 32-bits minnebuss, kan man sette inn brikker enkeltvis.
DIMM står for Dual Inline Memory Module og er i dag, og har de siste årene vært, mest aktuell til SDRAM. Kretskortet har 168 kontaktpunkter (pins) til minnesokkel.  Med DIMM har minnet 64-bits bussbredde – altså den samme bredden som på maskiner i Pentium-klassen. Man trenger da ikke sette inn parvis like brikker slik man må med SIMM. Dette gir bedre fleksibilitet når det gjelder minnekonfigurasjoner og oppgraderinger blir enklere.
 
SRAM - Static RAM
En dyrere versjon som holder på informasjonen uten å bli oppdatert hele tiden. Brukes i hurtigminnet. 
 

ROM - Read Only Memory

Informasjonene på denne minnebrikken blir lagret ved produksjonen. Inneholder oppstartsprogrammene for datamaskinen. Gjør alt frem til operativsystemet er overført til RAM og kan leses av prosessoren.
Det finnes forskjellige typer ROM-brikker. Man har dem som ikke kan skrives til, og de som ved hjelp av spesiell ”programmering” kan overskrives. F.eks. gjelder dette hvis man skal oppgradere hovedkortets BIOS – det benyttes da en prosess kalt ”flashing” for å oppgradere innholdet i ROM-brikken. Forskjellige typer ROM:

ROM: Vanlig ROM. Kan ikke overskrives. Programmert ”fra fabrikk”. Programmable ROM (PROM): En type ROM som kan programmeres en gang. Kan kanskje sammenlignes med vanlig CD-R der man kan brenne en gang, og videre ikke overskrive. Erasable Programmable ROM (EPROM): En type ROM som kan programmeres, og videre slettes for så å bli programmert på nytt. Krever spesielt utstyr for reprogrammering. Electrically Erasable Programmable ROM (EEPROM): Dette er den typen ROM som benyttes til f.eks. hovedkortets BIOS. Via spesiell programvare og en ressursfil kan brikken programmeres på nytt med innholdet i ressursfilen.

 

BIOS: Basic In Out System. Dette er samlingen av programmer som ligger i ROM. Disse programmene teller hvor mye RAM maskinen har, kontrollerer tilstanden til tilkoblede enheter og oppretter kommunikasjon med de perifere enhetene.
  
Hurtigminne - Cache
Hurtigminnet er et bufferlager mellom prosessor og internminnet. Dette minnet består av rask statisk RAM (SRAM). 
Overordnet er det to årsaker til at man benytter cache. Det ene er at dagens prosessorer er mye raskere enn systemminnet, så når prosessoren har behandlet ferdig en del data som er lastet til prosessoren må den vente på ny data (eller nye instruksjoner). Å hente data fra maskinens internminne går tregt, og på denne tiden vil prosessoren gå på tomgang. Ofte vet man hvilke data som kreves etter at de første dataene er blitt behandlet -- disse dataene kan da hentes inn i cache. 

 

 

 

Startside ] Opp ] Apacer 512MB PC3200 ] Corsair Flash Voyager ] Crucial 128MB PC2700 ] Crucial 256MB PC2700 ] Crucial 256MB PC3200 ] Crucial 512MB PC2700 ] Crucial 512MB PC3200 ] Crucial 128MB PC2100 ] [Søk]

Copyright © 2002 Øyvind Haugland
Sist endret:  13 januar 2019
 

  Interested in this stuff? Please write to:
 

HTML Counter            stats counter