Mikroprosessoren   
 

Opp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grunnleggende enheter i prosessoren

 

Mikroprosessorens hovedenheter:
 • Mikroprosessoren er delt opp i enheter (units) eller seksjoner som hver har sin spesialoppgave
 • Organiseringen av de enkelte enheter kalles for mikroprosessorens arkitektur
 • Normalt tre hovedenheter:
 • Den Aritmetisk-Logiske enheten (ALU) skal utføre alle aritmetiske og logiske funksjoner som
  addisjon og subtraksjon, logisk OG, ELLER og andre operasjoner
 • Registerenheten brukes som en intern hukommelse for midlertidig mellomlagring av verdier, og er svært hurtig.
 • Kontrollenheten styrer og koordinerer all instruksjons- og dataflyt i prosessoren, og håndterer også styringen av ytre komponenter som er tilkoplet
   

 
 • Mikroprosessorens enheter er sammenknyttet ved hjelp av interne elektriske forbindelser
 • En samling slike elektriske forbindelser med samme funksjon kalles en BUSS
 • Tre hovedbusser i prosessoren: Adresse-, Data- og Kontrollbuss

 

Startside ] Opp ] [Søk]

Copyright © 2002 Øyvind Haugland
Sist endret:  13 januar 2019
 

  Interested in this stuff? Please write to:
 

HTML Counter            stats counter