Mikrokontrolleren   
 

Opp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikrokontrolleren

 

Mikrokontrolleren er i grove trekk et komplett mikroprosessor-system i en brikke. Mikrokontrolleren vil da inneholde følgende enheter:
 • Mikroprosessoren (CPU)
 • Memory (ROM)
 • Memory (RAM)
 • Timere
 • Digitalt inn-grensesnitt
 • Digitalt ut-grensesnitt
 • Analog-til-Digital omformer
 • Digital-til-analog omformer
 • Serielinje kommunikasjonsgrensesnitt*

 • Buss-system med adresse-, data- og kontroll-buss for sammenknytning av enhetene

I tillegg er det selvfølgelig muligheter for å bygge ut et slikt system med ekstra memory- og  inn/ut-kretser (analog og digital IO)

*) Serielt grensesnitt avhenger noe av mikrokontrollerens spesialfunksjon

 

 

Mikrokontrolleren er således brukt i styresystem som er beregnet på spesialiserte oppgaver. Slike system er som regel innkapslede (embedded) og ikke beregnet på å kjøre generell programvare slik som en PC. At de er innkapslede betyr at man ikke uten videre kan endre programvaren i systemet.

Mikrokontrollere finnes overalt der det er behov for større eller mindre styre- og kontrollsystem, som i forbrukerelektronikk (hvitevarer, radio/fjernsyn, telefoner, smartkort for satellitt), biler (motor- og funksjonskontroll), industrielle styresystem, medisinsk elektronikk, etc.

 

 
LEGO RCX

LEGO RCX roboten er et innkapslet eller embedded system. Roboten inneholder en komplett datamaskin som består av en Hitachi H8 mikrokontroller med innebygd ROM og RAM. I tillegg er systemet bygd ut med ekstra RAM for å øke programvarekapasiteten.

Programvaren kan bare endres ved å følge en spesiell prosedyre. Endring gjøres ved hjelp av en PC og egnet programvare-verktøy som editor og kompilator for overføring til prosessorkode. Det Programmet lastes deretter over i robotens memory ved hjelp av kommunikasjonsprogramvare og en infrarød link.

Programvaren kan således ikke endres direkte i RCX-roboten.

 
 Hitachi H8 mikrokontrolleren er en del av en familie av kontrollere som hver har sine spesialfunksjoner.

Mikrokontrolleren består av:

 • H8 kjerne (CPU)
 • 16 kB intern ROM
 • 512 byte intern RAM
 • 1 16-bits timer
 • 2 8-bits timere
 • 10 bits AD-omformer, 8 kanaler
 • 43 digital inn/ut
 • 8 digital inn
 • 16 MHz klokkefrekvens (max)

Kretsen er kapslet inn i en 100-pins QFP (Quad Flat Pack) kvadratisk brikke for overflatemontering.

Startside ] Opp ] [Søk]

Copyright © 2002 Øyvind Haugland
Sist endret:  13 januar 2019
 

  Interested in this stuff? Please write to:
 

HTML Counter            stats counter