Memory   
 

Opp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAM/ROM Memorykomponenter

 

To hovedtyper hukommelseskretser (memory):
  • ROM (Read Only Memory): som benevnelsen sier er det bare mulig å lese denne typen memorykretser
  • RAM (Random Access Memory): som både kan leses og skrives, dvs. nye data kan lagres

     
   
ROM:

Kretsen må programmeres på egnet utstyr. Etter at kretsen er installert i mikroprosessor-systemet, kan innholdet bare leses og ikke modifiseres
 


 
 
RAM:

Kretsen kan både leses og skrives til. Denne typen memory må anvendes dersom data skal kunne endres under kjøring, som for eksempel i en PC, hvor programvaren som kjøres til enhver tid ofte endres.

En RAM-celle er i prinsippet bare en transistor koplet til en kondensator, der kondensatoren lagrer enten 0 eller 1 som henholdsvis 0 Volt og +5 Volt. Linjene som er tilkoplet er adresse- og data-linjer.
 


 
 
Datalagring

En memory-krets består av en matrise av lager-celler. En eller flere slike kretser kalles for en memory-bank.

Lager-cellene styres av en dekoder, som sørger for å lese ut data og lagre data til riktig posisjon i kretsen.

De største kretsene skal kunne lagre mer enn 64-128 Mbit med data, noe som gir store matriser med lagerceller, og komplekse dekodere.

Lagerplassene i en slik krets kan være byte-organisert, slik at bare en hel byte kan leses eller lagres samtidig. Bits kan således ikke adresseres enkeltvis.

 

 

   

 

 

Å lagre data i en slik krets vil si å finne ledige celler, eller å slette innholdet i celler som allerede er opptatt, for så å legge inn nye data her.

 

 

 

 

Tegnet som skal lagres, legges for eksempel inn som en 8-bits variabel (byte) på en ledig plass som er funnet. I en PC holder operativsystemet rede på hva som er ledig av memory til enhver tid, slik at ikke program som kjøres samtidig ødelegger hverandre.

I figuren til høyre er vist en variabel med navnet "NUMBER1" som har verdien 3, er lagret på en ledig plass i memory.

 

 

Startside ] Opp ] [Søk]

Copyright © 2002 Øyvind Haugland
Sist endret:  13 januar 2019
 

  Interested in this stuff? Please write to:
 

HTML Counter            stats counter