Leilighet   
 

Opp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kjellerkalkulator
 
  Hvor mye ekstra må du låne? kroner    
  Hva blir leieinntekten? kr/mnd    
  Kommunal eiendomsskatt    
       
 
       
       
Forutsetningene for regnestykket


Ekstrakostnad for å kunne bygge kjeller/sokkeletasje med utleieleilighet ("nøkkelen i døra-pris") kr
Ekstra egenkapital satt av til kjeller/sokkel kr
Verdi av egeninnsats ved bygging av kjeller/sokkel kr
 
Rentesatsen for det ekstra lån som må tas opp for å bygge kjeller/sokkel %
Løpetid for lån år
Forventet ligningstakst som prosent av byggekostnad %
Premie for bygningsforsikring kr/kvm/år
Vedlikeholdskostnader kr/kvm/år
Størrelsen på kjeller/sokkeletasje kvm
Tilbake


(Beregningene foretas bare lokalt, på din egen maskin. Ingen ting sendes ut på internett, til Kjellerforum e.l.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Startside ] Opp ] [Søk]

Copyright © 2002 Øyvind Haugland
Sist endret:  13 januar 2019
 

  Interested in this stuff? Please write to:
 

HTML Counter            stats counter