Kombinatoriske funk.   
 

Opp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AD 10600 IKT - Digitalteknikk

Kombinatoriske funksjoner

 

 

Kombinatoriske funksjoner inneholder en kombinasjon av basisfunksjonene i digitalteknikken, det vil si at en kombinatorisk funksjon kan bestå av en kombinasjon av OG, ELLER, IKKE.

Eksempel på kombinatoriske funksjoner er

  • (En)koder
  • Dekoder
  • Multiplekser
  • Demultiplekser

 

Enkoder

Dette er en funksjon som sender ut en digital kode avhengig av hvilken tilstand den har på sine innganger. En enkoder kan for eksempel sende ut en fire-bits kode som forteller hvilken inngang som er aktiv.

I eksempelet er inngang 6 aktiv, og enkoderen sender ut bitmønsteret for tallet 6.

 

 

Dekoder

Dette er en omvendt funksjon av enkoderen og omsetter et binært mønster på inngangene til å aktivere en eller flere utganger.

I eksempelet er binærkoden for desimaltallet fire påtrykt dekoderen, og dekoderen aktiverer utgang 4, som får en lampe til å lyse.

 

 

Multiplekser

Dette er en funksjon som velger en av flere innganger og kopler denne til utgangen. En multiplekser kan således sees på som en mulipol bryter.

I eksempelet er styrekoden 10 binært som tilsvarer desimaltallet 2, og multiplekseren kopler inngang 2 til utgangen.

 

 

Demultiplekser

En demultiplekser tilsvarer den omvendte funksjonen til en multiplekser, og splitter en inngang til flere utganger. Typisk bruk av en demultiplekser er når flere brukere sender informasjon over samme linje, og informasjonen skal fordeles fra linjen til den enkelte bruker.

I eksempelet er vist en 1:4 demultiplekser. Styresignalet er 11 binært som tilsvarer 3 desimalt. Dermed koples inngangen til utgang 3.

 

 

Eksempel på bruk av en 1:2 demultiplekser i et system med CD/DVD:

 

 

 
 
 
 
 

 

Startside ] Opp ] [Søk]

Copyright © 2002 Øyvind Haugland
Sist endret:  13 januar 2019
 

  Interested in this stuff? Please write to:
 

HTML Counter            stats counter