Guide til IP-telefoni   
 

Opp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadig flere får tilgang til Internett via "bredbånd". Dermed er det aktuelt for flere brukere å bruke såkalt IP-telefoni, som er en rimelig måte å ringe på. Vi forteller deg mer om hvilke muligheter som finnes.

IP-telefoni

IP-telefoni innebærer at man bruker et datanettverk, typisk Internett, til å kommunisere med en annen "telefon". "IP" står for "Internet Protocol", og IP-telefoni benytter seg av IP-adresser som adresser til telefonene det kommuniseres med.

Nå som "bredbånd" blir mer og mer utbredt i bedrifter og i mange hjem, blir også IP-telefoni mer aktuelt.

IP-telefoni er også kjent som "Voice over IP" (VoIP) eller "Voice over Internet" (VOI), og er overføring av tale over en rekke datanettverk som til sammen utgjør Internett.

Hvilke fordeler og eventuelle ulemper er forbundet med IP-telefoni?

Fordeler med IP-telefoni

 • Det er som regel rimelig å ringe, spesielt til utlandet.
 • "Packet switching" utnytter båndbredden på en mer effektiv måte. Dette medfører igjen mange fordeler som at belastningen på nettverket reduseres og at det blir plass til flere samtaler på samme linje.
 • I dagens datanettverk er teknologien allerede på plass.
 • Programvare som styrer IP-telefoni, medfører gjerne at brukere får flere muligheter, for eksempel mulighet til prat med tekstmeldinger.

Ulemper med IP-telefoni

 • Krever utstyr og programvare som støtter teknologien. Bruker du en PC til å ringe, må den du ringer ha samme type utstyr og programvare.
 • Teknologien er fortsatt under utvikling, slik at kvaliteten på tjenesten kan variere.

Den neste siden inneholder en forklaring omkring de mer tekniske aspektene ved IP-telefoni. De som ikke er interessert i en mer dyptpløyende forklaring omkring dette, kan hoppe direkte til delen om IP-telefoni i praksis.

Teknologi

Det gamle analoge telefonsystemet bruker en såkalt "circuit switched" teknologi, mens digital IP-telefoni bruker "packet switched" teknologi.

Ved "circuit switched" teknologi, holdes forbindelsen mellom to parter åpen under hele samtalen. Dette danner grunnlaget for "Public Switched Telephone Network" (PSTN), det vil si det tradisjonelle telefonsystemet.

En tradisjonell PSTN-overføring har en overføringshastighet på rundt 64 kbps i begge retninger, og en slik overføring inneholder en del "bortkastet data". Det vil si at linjen blir brukt på en lite effektiv måte.

IP-telefoni bruker pakkesvitsjet ("packet switched") teknologi, som betyr at linjen brukes mer effektivt. Datapakker sendes til en bestemt avsender med en bestemt adresse (IP-adresse). Når mottakeren (en PC eller en IP-telefon) får en pakken, blir den pakket opp til originalt format.

IP-adresse
Pakkesvitsj-metoden er basert på bruk av IP-adresser. Nevnte "Internet Protocol" (IP) er en protokoll (samling av regler) som brukes på datanettverk, inkludert Internett. Uten IP-adresser ville trolig ikke Internett kunne eksistert, iallfall ikke slik vi kjenner det i dag.

Gateway
En gateway konverterer tale til datapakker som sendes videre over Internett (TCP/IP-nettverk). En gateway i den andre enden mottar datapakkene, og konverterer disse tilbake til tale. Gatewayen kan konvertere "circuit switched"-signaler til digital data, som kan sendes til et pakkesvitsjet IP-basert nettverk.

En gateway brukes til å knytte sammen to ulike typer nettverk, slik at de kan kommunisere med hverandre.

PBX
"Private Branch Exchange" (PBX) er et telefon-system med en telefonsentral (en svitsj), som brukes gjerne i bedrifter for å spare kostnader i forbindelse med bruk av mange telefonlinjer. Bruk av PBX er et rimeligere alternativ når bedriften er av en viss størrelse, fordi da går alle eksterne samtaler via sentralen. En PBX-svitsj kan også være en gateway.

En PBX-svitsj har en oversikt (mapping av telefonnummer mot IP-adresser) over hvilke telefonnummer som tilhører hvilken IP-adresse, og sender pakken videre til en IP-klient. IP-klienten er en PBX-svitsj på den andre enden. Det etableres en sessjon mellom PBX-svitsjen og IP-klienten, og de sender pakker frem og tilbake til hver andre. De må begge bruke samme protokoll for å kunne kommunisere. Når samtalen avsluttes, fjernes mappingen (telefonnummer mot IP-adresse).

Man trenger i utgangspunktet ikke en PBX-svitsj for at IP-telefoni skal fungere. Ønsker man derimot å bruke tjenesten på mange enheter samtidig, eller har mange brukere i et internt telenett, vil en PBX gjøre saken mye enklere.

Centrex
"Central Office Exchange Service" (Centrex) er en nyere variant av PBX, hvor all svitsjing foregår hos den lokale telefonleverandøren istedenfor internt i bedriften.

Protokoller
IP-telefoni bruker to viktige protokoller som styrer teknologien, og definerer hvordan enheter skal kommunisere. Protokollene har også spesifikasjoner for såkalte "audio codecs" - lydkodeker. Codec står for coder-decoder, og konverterer lydsignal til komprimert digital format og tilbake til lyd.

 • H.323
  Dette er en standard som er utviklet av International Telecommunications Union (ITU). H.323 er en komplisert protokoll som definerer spesifikasjoner for blant annet sanntids videokonferanse, deling av data og lydapplikasjoner som IP-telefoni.

  H.323 består egentlig av mange protokoller som har ansvaret for video, lyd, data og transport.
   

  • Video:
   Disse protokollene arbeider i applikasjonslaget i OSI-modellen (se forklaring lenger ned på siden).

   H.261, H.263

  • Lyd:
   Disse protokollene arbeider i applikasjonslaget i OSI-modellen.

   G.711, G.722, G.723.1, G.728, G.729

  • Data:
   Disse protokollene arbeider i to lag i OSI-modellen: applikasjonslaget og transportlaget.

   T.122, T.124, T.125, T.126, T.127

  • Transport:
   Disse protokollene arbeider i transportlaget i OSI-modellen.

   H.225, H.235, H.245, H.450.1, H.450.2, H.450.3, RTP, X.224.0

  OSI-modellen er en beskrivelse av hvordan protokoller fungerer i et nettverk. Modellen beskriver hvordan data skal overføres mellom to datamaskiner. Hensikten med modellen er å være veiledende for produsenter av nettverksutstyr.

  OSI-modellen består av 7 lag. Det nederste laget (fysiske laget) gjelder maskinvaren. Det øverste laget (applikasjonslaget) gjelder programvaren.
   

  • Applikasjonslaget
   Øverste laget som lager forbindelsen mellom applikasjoner og nettverkstjenester.
    
  • Presentasjonslaget
   Laget som bestemmer hvordan data skal utveksles mellom datamaskiner. Her formatteres og krypteres data.
    
  • Sesjonslaget
   Styrer forbindelse mellom applikasjoner.
    
  • Transportlaget
   Styrer overføring mellom systemer (datamaskiner). Har ansvaret for feilkontroll og dataflytkontroll.
    
  • Nettverkslaget
   Ansvarlig for adressering av meldinger og oversettelse av logiske adresser og navn til fysiske adresser. Styrer ruting mellom nettverkssegmenter.
    
  • Data-link laget
   Laget som pakker rå bits fra fysiske laget i data-frames.
    
   • Media Access Control (MAC) laget
    Kontrollerer hvordan en datamaskin får tilgang til data og overføring av data.
     
   • Logical Link Control (LLC) laget
    Kontrollerer frame-synkronisering, dataflytkontroll og feilkontroll.
     
  • Fysiske laget
   Dette laget adresserer overføring av ustrukturert rå databit. Styrer forbindelse av maskinvare til nettverket.

  Mer informasjon om H.323 protokollene på Protocols.com.
   

 • SIP
  "Session Initiation Protocol" (SIP) er en nyere protokoll som er utviklet av "Internet Engineering Task Force" (IETF). SIP er en mindre, mer effektiv og mer fleksibel protokoll enn H.323, og er utviklet spesifikt for IP-telefoni. SIP drar nytte av andre protokoller som tar seg av spesifikke deler av prosessen. Et eksempel er "Media Gateway Control Protocol" (MGCP) som brukes av SIP for å etablere en gateway til PSTN-systemet.

  Mer informasjon om SIP på Protocols.com.

IP-telefoni i praksis

Det er i utgangspunktet fire måter å bruke IP-telefoni på.

 • PC-til-PC
  Dette er nok den enkleste måten og dessuten den rimeligste. På denne måten kan man ringe svært rimelig, også til utlandet. Det du trenger er en PC med lydkort, mikrofon, høyttalere, Internett-forbindelse og programvare som styrer tjenesten.
   
 • PC-til-telefon
  Du ringer fra din PC til en annen som har telefon. Du trenger ekstra programvare for tjenesten. Slike samtaler koster gjerne noe mer enn PC-til-PC.
   
 • Telefon-til-PC
  Noen få selskaper tilbyr en tjeneste hvor du ringer et spesielt nummer eller bruker et spesielt kort ("calling card"), som gjør at du kan ringe til en som har en PC. Den som har PC-en må ha nødvendig programvare installert. Slike samtaler er gjerne en del rimeligere enn vanlige analoge samtaler til utlandet.
   
 • Telefon-til-telefon
  Med hjelp av gatewayer kan man ringe til en hvilken som helst annen telefon. Man må ringe et spesifikt nummer for å bruke slike tjenester, og forbindelsen blir satt over til et IP-basert nettverk. Slike samtaler er gjerne rimelige enn vanlige telefonsamtaler til utlandet.

Det du trenger for å bruke IP-telefoni er altså en PC eller en IP-telefon. Men det finnes også et alternativ til, som er å bruke en spesiell boks som gjør om en vanlig telefon til en IP-telefon.

IP-telefoni med en PC (maskinvare)
Skal du bruke PC-en som telefon via Internett, trenger PC-en lydkort, høyttalere, mikrofon og ekstra programvare.

Oversikt over maskinvare for en PC for IP-telefoni.

IP-telefon med en PC (programvare)
Det finnes en rekke programvare for IP-telefoni å velge mellom på markedet. Her er noen eksempler.

 • Skype
  Et brukervennlig program som gjør at du kan ringe til andre PC-er som også har Skype installert.

  Programmet er gratis.
   

 • PC Gphone
  Et brukervennlig shareware-program for IP-telefoni.

  Du trenger bare å skrive inn IP-adressen til den du skal snakke med, og så er applikasjonen klar til bruk. Programmer støtter også prat med tekstmeldinger i sanntid.

  Programmet koster 9,95 dollar, men kan prøves gratis i 60 dager.

  Mer informasjon på nettsiden vliusa.com.
   

 • PicoPhone
  Et lite, brukervennlig og gratis program for IP-telefoni.

  Det eneste som skal til er å skrive inn IP-adressen til den du skal ringe til. Programmet støtter prat via tekstmeldinger i tillegg til tale.

  Mer informasjon på nettsiden web.tiscali.it.
   

 • Net2Phone
  En tjeneste som gjør det mulig å ringe hvor som helst i verden via IP-telefoni.

  Du må laste ned (gratis) og installere programvaren Net2Phone CommCenter, og du må deretter registrere deg (gratis). Det som derimot ikke er gratis er selve samtalene. Prisene finner du på nettsiden til net2phone.com.

  Mer informasjon finner du på nettsiden til Net2Phone og brukerveiledning finner du på supportsiden.
   

 • Cisco IP SoftPhone
  Windows-basert applikasjon for PC. Kan brukes i PC, eller i forbindelse med Cisco IP Phone.

  Mer informasjon på nettsiden cisco.com.

 • Webattack
  En nettside med oversikt over programmer for IP-telefoni, både shareware-programmer og gratis-programmer.
   
 • Microsoft NetMeeting
  Kan brukes til å kommunisere med andre brukere via PC-en.

  Mer informasjon på nettsiden Microsoft.com

IP-telefoner
Telefoner med innebygde IP-telefoni funksjoner.

BudgeTone Grand Stream er en enkel og brukkervennlig IP-telefon for de fleste. Telefonen plugges i svitsjen/ruteren/modemet til din bredbåndsforbindelse og skal da være klar til bruk.


Grandstream

Mer informasjon på bygg1pc.no og grandstream.com.

Ønsker du en oversikt over flere IP-telefoner, kan du se på enkelte butikker i vår webshopguide eller du kan søke etter "ip telefoner" (uten bindestrek) i vår prisguide.

Aplio/Phone
En enhet som gjør at en vanlig telefon kan brukes på Internett. Denne enheten trenger ikke noen PC. Enheten kobles mellom telefonen og telefonkontakten i veggen. Det eneste man trenger er en Internett-tilkopling.


Aplio/phone

Mer informasjon på aplio.com.

Leverandører av IP-telefoni
Telio er et nytt norsk selskap som spesialiserer seg på IP-telefoni, også for hjemmebrukere. Tjenesten skal lanseres neste år.

kvasir.no finner du oversikt over over selskaper som tilbyr fasttelefoni. En del av disse tilbyr produkter basert på IP-telefoni.

Lenker

Startside ] Opp ] [Søk]

Copyright © 2002 Øyvind Haugland
Sist endret:  13 januar 2019
 

  Interested in this stuff? Please write to:
 

HTML Counter            stats counter