Instruksjonsflyt   
 

Opp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instruksjonsflyt

 

Mikroprosessorens arbeidsoppgave kan beskrives som:
 • Hente en instruksjon fra memory
 • Dekode instruksjonen
 • Utføre instruksjonen
 • Hente neste instruksjon fra memory
 • etc....

Instruksjonsflyten kan beskrives i følgende animasjon:

 

 

Her skal mikroprosessoren hente tallet 0 fra memory, og lagre tallet i et intern register (lagerplass) som er kalt AX-registeret. Dette er en lagerplass for midlertidige data.

Prosessoren gjør følgende:

 • instruksjonspekeren, eller programtelleren, som holder rede på hvor i programmet mikroprosessoren arbeider, forteller hvor i memory mikroprosessoren skal hente neste instruksjon, det vil si adresse 100
 • adressen sendes ut på adressebussen
 • mikroprosessoren henter innholdet i memory adresse 100 via databussen
 • innholdet legges i instruksjonsregisteret
 • mikroprosessoren dekoder innholdet, og finner at dette er instruksjonen for å kopiere tallet 0 til AX-registeret
 • mikroprosessoren utfører instruksjonen i execute-enheten
 • instruksjonspekeren eller programtelleren oppdateres til 102, som blir adressen til neste instruksjon
 • mikroprosessoren henter innholdet på neste adresse som instruksjonspekeren spesifiserer (102)
 • etc..

Startside ] Opp ] [Søk]

Copyright © 2002 Øyvind Haugland
Sist endret:  13 januar 2019
 

  Interested in this stuff? Please write to:
 

HTML Counter            stats counter