Inn-/Ut-enheter   
 

Opp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inn-/Ut-enheter

 

For å kunne kommunisere med verden utenfor, trenger mikroprosessoren et grensesnitt. Dette kan være grensesnitt mot andre digitale systemer, dvs. andre datamaskiner, eller det kan være grensesnitt mot analoge systemer.

Grensesnittet som omtales her er:

 • Analog til Digital omformere (ADC)
 • Digital til Analog omformere (DAC)
 • Kommunikasjonsgrensesnitt

 

Analog til Digital omformere (ADC)
 • Skal omforme et analogt (kontinuerlig) signal til digital (diskret) form.
 • Omformeren sampler det analoge signalet med jevne mellomrom.
 • Samplingfrekvensen er antall samples pr. sekund
 • 44.1 kHz samplingfrekvens tilsvarer 44.100 omforminger pr. sekund
 • Oppløsningen i det digitale domenet avgjøres av antallet tilgjengelige bit i omformeren
 • En 16-bit omformer klarer en oppløsning på 216 eller 65536 forskjellige nivåer

 

Digital til Analog omformere (DAC)
 • Skal omforme et digitalt (diskret) signal til analog form
 • Oppløsningen bestemmes av antallet bit i DA-omformeren
 • Skal tilpasse elektriske nivå til standard, f.eks 0-10 Volt, +-10 Volt, 0-20 mA

 

 

Dårlig linearitet

 

Dårlig timing

 

God linearitet og timing

 

     
Digitalt grensesnitt

Digitalt grensesnitt brukes mot utstyr som opererer med binære signalnivå, eller som har digitalt buss-grensesnitt.

 • Digitale displayenheter (LCD)
 • Tastatur
 • Brytere
 • Lamper

 

 
Kommunikasjonsgrensesnitt
 • Skal inneholde protokoll for å kunne kommunisere med andre systemer
 • Skal sørge for å tilpasse elektriske nivå
 • Seriebuss
 • Modem

 

Startside ] Opp ] [Søk]

Copyright © 2002 Øyvind Haugland
Sist endret:  13 januar 2019
 

  Interested in this stuff? Please write to:
 

HTML Counter            stats counter