Husleieloven   
 

Opp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikrafttredelse: 1. januar 2000

Husleieloven regulerer plikter og rettigheter i forholdet mellom leier og utleier av en del boliger.

 

For å sikre leierne visse minimumsrettigheter, er loven ufravikelig til fordel for leieren. Det vil si at det ikke kan avtales vilkår som gir leieren færre rettigheter enn de loven gir, dersom loven selv ikke åpner for det.

Gå til loven hos Lovdata

Startside ] Opp ] [Søk]

Copyright © 2002 Øyvind Haugland
Sist endret:  13 januar 2019
 

  Interested in this stuff? Please write to:
 

HTML Counter            stats counter