Harddisk   
 

Opp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harddisk

 

Harddisk er et sekundærlager for lagring av større mengder informasjon. Teknologien er basert på de samme prinsippene som en diskett, nemlig at informasjonen lagres på magnetiserbare plater. De første harddiskene som var tilgjengelig for den opprinnelige IBM PC (1985) hadde en kapasitet på 10 MByte.

Dagens PC opererer med harddisker fra 10 GByte og oppover, altså en faktor 1000 i forhold til for 15 år siden. Samtidig er de fysiske målene betydelig redusert

Harddisken inneholder lese/skrivehode som grensesnitt mot de magnetiske platene. Dette flyter på en luftpute som genereres når den magnetiserbare platen spinner rundt med en hastighet på 5000 - 7000 rpm.  Prinsippet for å lese og skrive informasjon blir det samme som for disketten og båndopptakeren. Et slettehode brukes for å slette informasjon som er lagret. Hodene berører imidlertid ikke overflaten, slik det gjør i en diskett. Dermed er den fysiske slitasjen redusert betydelig. Harddisk kontrolleren har all styring og kontroll med disken, og inneholder også cache-minne for å øke ytelsen.

 

Harddisk med magnetiserbar plate, arm med lese/skrivehode 

 

Lese/skrivehode plassert ved plateoverflaten

 

Platene er inndelt i sektorer og konsentriske spor. For raskt å finne frem på harddisken ligger det en filtabell innerst (i spor 0). Denne inneholder nødvendig informasjon om hvor de enkelte filer fysisk er plassert (sektor, spor), slik at det ikke er nødvendig med noe lineærsøk for å finne de enkelte filer.

 


En sylinder får man ved å sette sammen et konsentrisk spor med samme senteravstand fra samtlige skiver. Data på disse sporene kan nås uten å flytte armen som lese/skrivehodet sitter på. Det vil si at antall sylindre på en harddisk tilsvarer det totale antall spor delt på antall plater i disken.

 

 

Filsystem:
FAT-filsystem bruker en filallokeringstabell og en inndeling av harddisken i klaser (cluster) av sektorer. Hvert cluster har et fast antall sektorer. FAT støtter lagringsmengder inntil 4 GByte data (for Win), og med maksimalt 65525 cluster. Partisjonering av disken krever at hvert cluster er så stort at det rekker med 65525 cluster for å dekke hele diskens kapasitet. Større disk gir større cluster.
FAT er et 16-bits filallokeringssystem, som en også kan se av det totale clusterantallet. Harddiskens ytelse reduseres således når clusterne blir store.

FAT32 er en videreutvikling av FAT, og består av en filallokeringstabell som er utvidet til 32-bits oppløsning. Denne tillater mindre og flere cluster og støtter disker på inntil 2 TByte (tera = 1012). Gir også bedre utnyttelse av harddisken. Win2000 er et operativsystem som støtter FAT32.

NTFS er et filsystem som egner seg for store filer og store disker. Systemet er ikke basert på fysiske sektorer eller cluster, og er derfor ikke avhengig av det fysiske lagringsmediet. NTFS gjør det mulig å øke fil- eller volumstørrelse opp til 264 byte, eller 16 exabyte (exa = 1018). I forhold til FAT vil ikke NTFS degradere harddiskens ytelse når volumstørrelsen øker. NTFS har likevel endel "overhead" eller administrativ kode som kan utgjøre ca. 4 Mbyte. Dermed bør partisjonen (volumet) eller disken være av en viss størrelse (minst 400 Mbyte) for at NTFS skal være mer effektiv enn FAT. NFTS støttes av blant annet WinNT operativsystem.

Partisjon (volum) er en fysisk del av harddisken. En disk som formatteres fysisk, deles inn (partisjoneres) i separate fysiske sektorer. Hver partisjon fungerer som en uavhengig enhet, og kan logisk formatteres til ethvert filsystem. Etter formattering av en disk-partisjon, refereres denne som et volum.

Dette åpner for å installere mer enn ett operativsystem (OS), der hvert OS har ulikt filsystem. Dette kan gi større fleksibilitet, bedre sikkerhet, enklere back-up rutiner, og en effektivisering av disken.

 

Følgende figur kan illustrere utviklingen av harddiskteknologien med hensyn på hurtighet (Mbyte pr sekund):

 

 

Startside ] Opp ] [Søk]

Copyright © 2002 Øyvind Haugland
Sist endret:  13 januar 2019
 

  Interested in this stuff? Please write to:
 

HTML Counter            stats counter