Grensesnitt   
 

Opp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grensesnitt

 

Tilkopling av lagringsenheter som harddisk, CD, DVD, eller andre enheter som for eksempel scanner, krever et standardisert grensesnitt. Det finnes også her ulike standarder, men de mest brukte er IDE og  SCSI grensesnitt.


IDE

IDE (Intelligent/Integrated Drive Electronics) er et grensesnitt der kontrolleren (styreelektronikken) er bygget inn i den tilkoplede enheten. Senere IDE-kontrollere har fått en oppgradering og benevnes EIDE (Enhanced IDE).

Alle PCer har innebygget IDE eller EIDE kontrollere på hovedkortet. Nyere kontrollere har mulighet for 4-8 enheter med EIDE eller ATAPI, AT Attachment Packet Interface, som er et sett kommandoer som utvider IDE-grensesnittet til andre enheter. Dette gir mulighet for inntil to harddisker, samt eksterne enheter som CD, CD-brenner, DVD, scanner etc.

Kapasiteten for IDE når inntil 66 MByte/s (Ultra IDE).

 


SCSI

SCSI  (Small Computer System Interface) ble utviklet for å gjøre det mulig å kople flere enheter til samme buss i en datamaskin. SCSI gjør det mulig å kople inntil syv enheter til samme kabel,  blant annet harddisk, CD, DVD, tape-streamer, kamera og scanner.

Kompleksiteten er større for en SCSI-kontroller enn en tilsvarende EIDE, og dermed er også prisen høyere.
SCSI standarden krever at tilkoplet utstyr er satt opp med unike adresser (ID) på bussen. Det betyr at disse enhetene ikke har plug-and-play funksjonalitet.

Ytelsen har tidligere vært høyere for en SCSI-disk enn for tilsvarende IDE, men videreutvikling av IDE-teknologien har krympet denne forskjellen vesentlig.
Ved bruk av flere hurtige enheter for overføring av data, vil SCSI-grensesnittet gjøre dette mer effektivt. Med operativsystemer som kan håndtere flere samtidige prosesser (multitasking OS) som for eksempel Win2000, gjør dette SCSI enheter betydelig raskere enn tilsvarende (E)IDE, men fordelene kommer først frem i flerbruker nettverk (servere), der også kravene til sikkerhetskopiering (backup) er strengere.

Overføringshastighet på en SCSI-forbindelse (Ultra SCSI) ligger på 160 MByte pr sekund. SCSI-disker har en midlere aksesstid på rundt 5 ms.

 

Startside ] Opp ] [Søk]

Copyright © 2002 Øyvind Haugland
Sist endret:  13 januar 2019
 

  Interested in this stuff? Please write to:
 

HTML Counter            stats counter