Fiberoptisk   
 

Opp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiberoptisk Kabel

 

 • Med fiberoptikk menes at signalet distribueres som lys. Dette signalet påvirkes ikke av elektromagnetisk støy, slik som elektriske signaler.
 • Kabelen består av en kjerne av lysledende materiale. Rundt kjernen ligger det isolasjon og forsterkning som beskyttelse. En fiberoptisk kabel kan inneholde mange optiske fibre.


 
 • På grunn av at det fiberoptiske mediet ikke er 100% rent, og på grunn av spredning av lysbølgene, vil det oppstå tap eller dempning av signalet. Demningen kompenseres ved å forsterke signalet med jevne mellomrom ved hjelp av optiske forsterkere (repeatere).
 

 
 • Dempningen har en faktor på ca 10 pr. 100 km. Over lange avstander settes det inn forsterkere mellom hver 80 - 100 km
 

 
 • For å øke kapasiteten sendes det signal med ulik farge gjennom kabelen, der hver farge representerer en informasjonskanal.


Flere kanaler med unike farger integreres i en fiber.
Signalene multiplekses (en multiplekser er en elektronisk bryter) ved hjelp av optokoplere

 
 • En kabel kan inneholde mange fibre, som igjen sender signaler med ulike farger
 • Fiberoptiske forbindelser kan således ha meget høy båndbredde, opptil 1 Tbps
  (1 Terabit = 1000 Gigabit = 1 million Megabit = 1012 bit)
 • Grensesnittet i hver ende vil typisk være det som begrenser den totale overføringskapasiteten.
 
 • Transatlantisk kabel (FLAG, Fiberoptic Link Around the Globe) mellom Europa og USA.
  To kabler hver med 6 optiske fibre er lagt mellom London/Paris og New York.
  Hvert fiber inneholder inntil 40 forskjellige signaler med ulik farge, der hver farge representerer en informasjonskanal. Hver farge frakter 10 Gbps. Dette gir en kapasitet på 400 Gbps pr fiber, eller 2.4 Tbps totalt for hver kabel.
  For hver kabel tilsvarer dette 30 millioner samtidige telefonsamtaler, eller 200 timer video pr sekund, eller 2.4 Terrabit pr sekund internetthastighet (IP).
  Kabelen kan oppgraderes til 80 farger pr fiber, noe som vil doble kapasiteten.
 • Kabel mellom Europa og Asia på 28000 km har 2 fiberpar, hver med 5 Gbps kapasitet. Kabelen har 326 repeatere, plassert med 80-90 km innbyrdes avstand. Kapasiteten er 600 000 samtidige telefonsamtaler.
 • TyCom er en planlagt forbindelse mellom Europa og USA. Denne vil bestå av to kabler som hver vil få en kapasitet 2.56 Tbps
 • Apollo er en annen planlagt forbindelse mellom Europa og USA, og vil bestå av to kabler, hver med en kapasitet på 3.2 Tbps


Ulike internasjonale faste kommunikasjonsforbindelser

Startside ] Opp ] [Søk]

Copyright © 2002 Øyvind Haugland
Sist endret:  13 januar 2019
 

  Interested in this stuff? Please write to:
 

HTML Counter            stats counter