F-disk   
 

Opp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdisk

Fdisk eller Fdisk

Avhengig av om du kjører fdisk fra harddisken eller fra diskett.

Fdisk.exe er et program i DOS og Windows som brukes til å lage og slette partisjoner på en harddisk. Fdisk har tekstbasert grensesnitt som kan være lite brukervennlig for de som ikke er vant med det.

Fdisk støtter i utgangspunktet kun filsystemet FAT. Windows 95 OEM SR2 og senere har fdisk som støtter også FAT32.

OBS: ikke bruk fdisk før du er temmelig sikker på hva du driver med. Det er lett å gjøre feil og slette feil partisjon.

Ta alltid sikkerhetskopi av viktige data, før du setter i gang.

Før du gjør noen som helst endringer med fdisk, kan det være lurt å gå igjennom alle menyvalgene, kun for å se på valgmulighetene. Bruk Esc-tasten for å gå tilbake til forrige meny.

Hvor finner jeg fdisk?
Fdisk følger med DOS og en del eldre Windows-versjon. Du kan også laste ned oppstartdisketter og fdisk fra bootdisk.com.

Fdisk i praksis
Før vi setter i gang med det praktiske, kan det være lurt å lære seg noen viktige ord som brukes i fdisk:

 • Disk
  En fysisk harddisk.
 • Partisjon (partition)
  Logisk del av en fysisk harddisk som fungerer som om den var en fysisk separat disk.
 • Primær partisjon (primary partition)
  Partisjonen som operativsystemet startes opp fra, det vil si den aktive partisjonen. Denne partisjonen kan ikke deles videre. En disk kan ha maks 4 primære partisjoner, eller 3 primære og én utvidet partisjon. Kun én primær partisjon kan være aktiv
 • Utvidet partisjon (extended partition)
  Denne partisjonen kan deles videre i logiske partisjoner (det er partisjoner som kjennetegnes med bokstaver: C, D, E, F, osv).

Du starter fdisk ved å skrive følgende ved DOS kommandolinjen:

fdisk

Når du kjører fdisk får du blant annet følgende tekst:

Current fixed disk drive: 1

Det er viktig at du velger riktig disk! Hvis du har flere enn én harddisk, kan du eventuelt velge en annen disk via følgende menyvalg:

5. Change current fixed disk drive

Hvilken disk du velger avhenger av hvilken disk du ønsker å behandle. Har du kun én harddisk, trenger du ikke å endre dette.

Dette er hovedmenyen i fdisk:

1. Create DOS partition or Logical DOS drive
2. Set active partition
3. Delete partition or Logical DOS drive
4. Display partition
5. Change current fixed disk drive

Foreta et valg ved å taste et aktuelt nummer på tastaturet. Da får du opp en ny side og eventuelt en ny meny. Du kan alltid komme tilbake til denne menyen med Esc-tasten.

 1. Create DOS partition or Logical DOS drive
  Velg denne hvis du skal lage en partisjon. Du kan lage primær eller utvidet partisjon. Eller du kan lage logiske driv på en utvidet partisjon.

  Hvis du skal gjenskape en gammel partisjon, må du først slette den gamle via følgende menyevalg:

  3. Delete Partition

  Disk 1 må ha én primær partisjon, det er den første som lages. I tillegg må Disk 1 ha én utvidet partisjon. Andre disker kan ha primær og/eller utvidede partisjoner.

  Utvidet partisjon kan ha én eller flere logiske DOS driv.

  Undermeny for "Create DOS partition or Logical DOS drive":

  1. Create Primary DOS Partition
  2. Create Extended DOS Partition
  3. Create Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition

  1. Create Primary DOS Partition
   Her lager du primær partisjon. Hvis du velger dette uten å endre størrelsen, bruker primær partisjonen hele disken.

   Du får dette spørsmålet:

   Do you wish to use the maximum available size for
   a Primary DOS Partition and make
   the partition active (Y/N)........................[Y]

   Trykk ENTER med en gang for å lage én primær partisjon av hele disken.

   Hvis du velger N, kan du velge størrelsen på primære partisjonen. Hvis du for eksempel skal lage en partisjon på 600 MB, skriver du 600 og trykker ENTER. Du vil deretter få oversikt over partisjoner på disken.

  2. Create Extended DOS Partition
   Du velger størrelsen på utvidet partition. Trykk ENTER for å godkjenne default valget. Hvis du velger noe annet enn default, får du diskplass som ikke brukes (wasted space). Du får deretter en oversikt over primær og utvidet partisjon på disken. Det vil si det du har laget hittil.
  3. Create Logical DOS Drive(s) in the Extended DOS Partition
   Her kan du definere størrelsen på logisk driv på en utvidet partisjon. Velger du full størrelse, lages kun ën drivbokstav (D:). Skriver du derimot inn en mindre størrelse, lages flere drivbokstave. For eksempel: D, E, F og G.
 2. Set active partition
  Den første primære partisjonen lages som regel aktiv automatisk. Det er den partisjonen som systemet startes opp fra. Men her kan du eventuelt endre på dette. Kun én partisjon kan settes aktiv.
 3. Delete partition or Logical DOS drive
  Bruk dette valget hvis du skal slette partisjon eller logisk driv.

  1. Delete Primary DOS Partition
  2. Delete Extended DOS Partition
  3. Delete Logical DOS Drives(s) in the Extended DOS Partition
  4. Delete Non-DOS Partition

  1. Delete Primary DOS Partition
   Du må slette en utvidet partisjon først, hvis den finnes.
  2. Delete Extended DOS Partition
   Du må slette logiske driv først, hvis de finnes.
  3. Delete Logical DOS Drives(s) in the Extended DOS Partition
   Skriv inn den bokstaven du ønsker å slette.
  4. Delete Non-DOS Partition
   Her kan du for eksempel slette NTFS partisjoner.
 4. Display partition
  Viser oversikt over partisjoner på en bestemt disk. Hvis du har mange disker, gå eventuelt tilbake med Esc-tasten og bruk dette menyvalget for å velge riktig disk:

  5. Change current fixed disk drive

  Et alternativ er å bruke STATUS bryteren for å vise oversikt over partisjoner. Dette gjør du fra DOS kommandolinjen:

  FDISK /STATUS

 5. Change current fixed disk drive
  Denne muligheten vises kun hvis du har mange disker i datamaskinen. Her kan du velge hvilken disk du vil behandle. Skriv inn tallet og trykk ENTER.

Du kan avslutte fdisk ved å trykke på Esc tasten. På den måten kan du returnere til DOS.

Kommandoen fdisk og diverse brytere

fdisk [status]/x

/status
viser partisjon-informasjon.

/x
ignorerer utvidet disk-tilgangs støtte. Bruk den hvis du får feilmeldinger av denne typen: Unable to access a drive from DOS versions prior to 7. Disk access messages. Stack overflow messages. High amounts of data corruption. Extra drive letters.

Flere brytere:

/mbr
gjenoppretter Master Boot Record.

/cmbr [disk]
Gjenoppretter Master Boot Record på en spesifikk disk.

1/PRI:100
lager MB DOS partisjon på harddisk 1

1/EXT:500
lager 500 MB utvidet partisjon på harddisk 1

1/LOG:250
lager et 250 MB logisk driv

/PARTN
lagrer partisjonen i en fil med navnet partsav.fil

/Q
systemet booter ikke når fdisk forlates

/ACTOK
gjør at fdisk sjekker ikke diskens integritet, disken vil da bli laget raskere

/FPRMT
får ikke melding fra FAT32 støtte. Gjør at fdisk kan tvinges til å bruke FAT32 hvis disken er mindre enn 540 MB.

Bruk fdisk uten brytere og fdisk-programmet startes.

Startside ] Opp ] [Søk]

Copyright © 2002 Øyvind Haugland
Sist endret:  13 januar 2019
 

  Interested in this stuff? Please write to:
 

HTML Counter            stats counter