Elektrisk   
 

Opp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elektrisk Kabel

 
 • Det finnes ulike kabeltyper for overføring av tale og data på elektrisk form. Eksempler på ulike kabeltyper er:
  - parallelle ledere med skjerm
  - tvistet par, med eller uten skjerm
  - koaksial leder

 

 
 • En elektrisk kabel for overføring av standard analoge telefonsignaler er vanligvis bygd opp som tvistet par. Avhengig av skjerming er denne kabelen mer eller mindre følsom for høyfrekvent elektrisk støy. Den fysiske oppbygningen er vist under:


 
 • Hvert lederpar utgjør en kommunikasjonskanal og fører en telefonsamtale
  I en telefonkabel kan det ligge multiple lederpar, og kapasiteten utgjøres av antall samtidige telefonsamtaler, som tilsvarer antallet tvistede par.
 
 • En koaksial konstruksjon av en elektrisk kabel gir bedre skjerming av informasjonssignalet. Her er den ledende kopperkjernen omgitt av et isolerende medium. Rundt dette ligger det en ledende kappe (skjerm), med isolasjon som det ytterste lag.
 • Skjermen fanger opp elektrisk støy, slik at de elektriske signalene i den innerste lederen kan passere mest mulig upåvirket av omgivelsesstøy.


 
 • I forhold til parallelle ledere uten skjerm, egner koaksialkabelen seg til overføring av svake høyfrekvente signaler. Kabelen brukes i tillegg til overføring av analoge signaler som radio/tv-signaler, også i nettverk for data. På grunn av dempning av signalet, krever lange forbindelser at det er plassert signalforsterkere med jevne mellomrom.
 • Det er flere måter å øke kabelens totale kapasitet
  - enten ved å la en kabel inneholde flere ledere
  - eller ved å la hver leder føre flere typer signaler
  - eller en kombinasjon av flere ledere der hver leder fører flere typer signaler
 • Ved overføring av data, vil kapasiteten kunne økes dersom signalene har ulikt nivå. En pulshøyde vil da representere et spesifikt bitmønster, for eksempel vil et signal med 16 forskjellige pulshøyder kunne representere 4 bit pr puls (24 = 16)
 • Eksempler på varianter av signaloverføring i elektrisk kabel:


En leder med signal som bare har to nivå (0 eller 1)


En leder med signal som kan anta ulike høyder (flere bit pr nivå)


En kabel som inneholder flere ledere som hver frakter et enkelt signal med bare to nivå


En kabel som inneholder flere ledere som hver frakter signal med ulike høyder

Flere signaler kan settes sammen både i tidsdomenet, eller i frekvensdomenet. Tidsmultipleksede (TDM) signal vil si at hver bruker disponerer kabelen et lite tidsrom.

Eksempelvis med 1000 samtidige brukere som surfer på Internett skal hver bruker dele en kabel slik at hver bruker disponerer kabelen like lang tid. Datapakkene stykkes opp og fordeles over tid, slik at data fra alle 1000 brukerne passerer kabelen i løpet av ett millisekund. Hver bruker har da disponert kabelen i ett mikrosekund. I løpet av ett sekund har en bruker dermed lagt beslag på ett millisekund, fordelt på 1000 tidsluker. Hver bruker vil da oppfatte dette slik at kabelen har vært tilgjengelig hele tiden.

På samme måte kan signaler av samme frekvens dele en informasjonskanal med stor båndbredde, slik at alle signalene kan sendes samtidig over kanalen. Signalene er multiplekset i frekvensplanet (FDM). Eksempel på dette er flere TV signaler som sendes over en kanal med stor båndbredde.

 

 
   
 

 

Startside ] Opp ] [Søk]

Copyright © 2002 Øyvind Haugland
Sist endret:  13 januar 2019
 

  Interested in this stuff? Please write to:
 

HTML Counter            stats counter