DVD   
 

Opp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optisk (DVD)

 

DVD (Digital Versatile Disc) teknologien bygger på CDen som lagringsmedium, men er betraktet som en ansiktsløftning av CD-mediet inn i et nytt århundre.

DVD-platen opererer med de samme fysiske mål med hensyn på diameter, men pregingen av bit på platen foregår med mye høyere oppløsning. Det vil si at land og hull som preges på platen har fått betydelig reduserte fysiske mål.

Sporavstanden er også vesentlig redusert. DVD egner seg for distribusjon av multimedia som krever større lagringskapasitet enn CD. Typisk er distribusjon av kommersiell video som spillefilmer, men også audio og data.

I tillegg til forbedring av pakketettheten av data, er det tatt i bruk vesentlig mer avanserte teknikker for koding av blant annet video- og audiosignal (MPEG-2, Dolby Digital eller AC3, og DTS).

 

DVD-platen

DVD-platen har en diameter på 120 mm, det vil si det samme som en CD. Som CDen lagrer også DVD-platen informasjonen digitalt. Et bit (0 og 1) representeres som land og hull i skikt av reflekterende materiale innpakket i en glassklar kappe av polycarbonat. I motsetning til CDen har DVD-platen mulighet for to reflekterende lag (dual layer) på en side, og også mulighet for å ta begge sidene av platen i bruk. Oppbygningen er vist i figuren under.

 

 

 

 

I likhet med CD-platen er informasjonen lagret i spor i DVD-platen. Sporet er sammenhengene fra innerst til ytterst. Den totale datakapasiteten pr lag er ca 4.7 GByte, det vil si at en DVD-plate som utnyttes 100 % kan inneholde inntil 17 GByte data.

 

 

Dataraten er høyere enn for CD. Med DVD som videoformidler av PAL video, skal den kunne levere 25 bilder (frames) i sekundet. Hvert bilde er sammensatt av 720 * 576 pixel. Hvert pixel kodes ved hjelp av 12 bit i gjennomsnitt, noe som tilsvarer 124 Mbps ukomprimert data.

En to-timers film ville således i utgangspunktet legge beslag på 124 Mbps * 60 s * 120  = 892800 Mbit. Dette tilsvarer 111.6 GByte data, men gjennom MPEG-2 koding reduseres dette i et forhold 36:1, noe som gir et lagringsbehov på 3.1 GByte. Dette får plass på et av DVD-platens lag.
MPEG-2 har mulighet for variabel kompresjon, og dermed mindre reduksjon av data dersom kravet til oppløsning skal økes.

I tillegg skal platen gi plass for audio. Dolby Digital (DD) med 5+1 kanaler (5.1 koding) krever en bitrate på 384 kbps. Audiosignalet etter DD-standarden er komprimert i forholdet 12:1. En utvidet versjon (Dolby Digital EX 6.1) er også etterhvert tilgjengelig.

DVD-platen har en FAT (filallokeringstabell) innerst, som holder rede på hvor informasjonen (filene) er plassert fysisk. Dette gjør det forholdsvis raskt å hoppe fra en fil (et spor) til en annen.

 

DVD-laseren

Informasjonen avleses ved hjelp av laser, slik som for en CD. Ensfarget infrarødt lys sendes mot platen av en halvlederlaser (laserdiode). Lyset reflekteres fra land, mens hullene ikke reflekterer lys, fordi strålen ikke er fokusert her.

Det reflekterte lyset avbøyes i et prisme og ledes til en fototransistor, en lysfølsom transistor, som omformer lyspulsene til elektriske pulser.

En ytterligere reduksjon av de fysiske målene for land og hull på platen krever lys med kortere bølgelengde. Den infrarøde laseren har en bølgelengde på 650 nm (nanometer = 10-9). Overgang til blå laser med bølgelengde ca 400 nm vil kunne tredoble lagringskapasiteten til en DVD, det vil si inntil 50 GByte for en plate med to lag pr side og begge sider.

Dette åpner for HD-DVD eller High Definition DVD video, med høyere kvalitet på videosignalet enn tilfellet er nå, og vil tilsvare HDTV standarden for høyoppløsnings digital TV.

 

DVD-formater
 

Datalagring:
Ulike formater er i bruk for DVD som datalagringsmedium:

DVD-ROM kan leses men ikke endres.

DVD-R (record once) kan innspilles en gang. Det vil si at innholdet på platen ikke kan endres etter at brukeren har kopiert data til platen en gang.

DVD-RAM (record more than once) kan slettes og oppdateres flere ganger. Brukeren kan således endre innholdet på platen etter behov.

Multimedialagring (video og audio):
DVD-video med MPEG-2 komprimert video. Audio etter MPEG-2, Dolby Digital eller DTS standard.

DVD-Audio med inntil 64 minutter (ett lag) lineær ukomprimert PCM-kodet høykvalitets audio med 24-bit, 192 kHz oppløsning. Standarden gir også rom for en variabel samplingrate fra 44.1 kHz opptil 192 kHz, med mulighet for 16, 20 eller 24 bit kvantisering. Standarden omfatter også Dolby Digital 5.1. Med standard CD audio (16 bit, 44.1 kHz), rommer platen inntil 7 timer lyd på en side og ett lag.

SACD - Super Audio CD, med 24-bit, 192 kHz samplet audiosignal, som gir mulighet for en båndbredde på nesten 100 kHz og et teoretisk dynamikkområde på 140 dB.

Startside ] Opp ] [Søk]

Copyright © 2002 Øyvind Haugland
Sist endret:  13 januar 2019
 

  Interested in this stuff? Please write to:
 

HTML Counter            stats counter