Diskett   
 

Opp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskett

 

Diskett er en type permanentlager basert på å lagre informasjon på en magnetiserbar skive. Det finnes flere ulike standarder for disketter. Den opprinnelige IBM PC hadde disketter med 5.25" diameter med plass til 360KByte data. Diskettene var fleksible (bøyelige) og hadde en delvis ubeskyttet skive.

Kapasiteten ble raskt for liten og er senere utvidet i flere trinn. Samtidig har diskettene fått redusert de fysiske mål og en forbedret stiv innpakning, med beskyttelse i form av en metallglider som skyves til siden når disketten skal leses eller skrives. Totalt har det vært i bruk over 140 forskjellige standarder med hensyn på fysisk konstruksjon og programvare formater for lagring av filer på diskett.

Dagens PC bruker standarden med 3.5" skiver som har plass til 1.44 MByte data.

 

 

 

Diskettdrevet inneholder et lese/skrivehode som grensesnitt mot den magnetiske platen. Prinsippet for å lese og skrive informasjon blir det samme som for en båndopptaker. Et slettehode brukes for å slette informasjon som er lagret.

For raskt å finne frem på disketten ligger det en filtabell innerst (i spor 0). Denne inneholder nødvendig informasjon om hvor de enkelte filer fysisk er plassert (sektor, spor), slik at det ikke er nødvendig med noe lineærsøk gjennom disketten. Disk allokeringstabellen gir filens fysiske posisjon i spor/sektor, og lese/skrivehodet flyttes radielt på disken. Inndelingen med spor/sektor som identifikator i en allokeringstabell utgjør en protokoll.

En diskett har 160 konsentriske spor. Hvert spor er delt inn i 18 sektorer, det vil si at hver sektor opptar 20 grader av sporomkretsen. Hver sektor kan romme 512 byte, som utgjør en blokk med data.
Det totale antall byte blir da 160 * 18 * 512 = 1474560 byte, eller 1.44 MByte.

Startside ] Opp ] [Søk]

Copyright © 2002 Øyvind Haugland
Sist endret:  13 januar 2019
 

  Interested in this stuff? Please write to:
 

HTML Counter            stats counter