Dimmere   
 

Opp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70_d.JPGDimmere

Leverandør: Hager Systemer, Lørenskog

Hager tilbyr nye modulære dimmere med minnefunksjon. Styringen skjer med en vanlig impulsbryter.

600 W-dimmerne kjenner automatisk igjen lasttypen, og stiller seg inn deretter. En av modellene er utstyrt med display. Etter konfigurasjonen viser det innstilt verdi, scenarieverdi, maksimums- eller minimumsterskel. Bredden på 300 W-dimmeren er 1 modul.

Serien består av:

EV011. 300 W fasesnitt, 1 modul bred.

EV012. 300 W faseavsnitt , 1 modul bred.

EV002. 600 W automatisk lastkonfigurasjon. 4 moduler bred.

EV004. 600 W automatisk lastkonfigurasjon, display, forhåndsprogrammert verdi, 4 moduler bred.

Startside ] Opp ] [Søk]

Copyright © 2002 Øyvind Haugland
Sist endret:  13 januar 2019
 

  Interested in this stuff? Please write to:
 

HTML Counter            stats counter