Bluetooth   
 

Opp

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Problemer med Bluetooth-enhet med XP SP2?

Løsning for Windows XP med SP2

Dato: 02.02.2005

Fikk du problemer med Bluetooth enheten i pc'en din etter at du oppgraderte til Service Pack 2 for Windows XP? Her får du et tips til å løse problemet.

Velg Start - Kjør
Skriv: %windir%/inf
Trykk: OK

Finn filen: Bth.inf
Åpne den med notisblokk.
Velg Lagre som..
Lagre filen som: Bth.bak
Slett Bth.inf etterpå.

Start maskinen på nytt og sett i bluetooth enheten din.
Installer deretter driveren til enheten.

Det skal da fungere som normalt.

OBS! Hvis du har installert driveren før, men mislyktes, så må den avinstalleres før du følger denne oppskriften.


 

Installere Bluetooth mottaker på pc.

Erfaringer i forbindelse med installasjon av original Bluetooth-modul på hovedkort MSI 6704 i845PE max2-FIR:

Denne modulen tar en PCI-plass i pc (men står ikke i slot). Den skal egentlig ha en sjelden kabel med 2x3 pins konf., men en vanlig intern USB kabel (2x8 pins) kan brukes. Den er egentlig en USB enhet, men har en egen kontakt på hovedkort (JBT2). Når denne er i bruk må JUSB1 port på hovedkort ikke brukes.

Når enheten er installert skal den vise som en USB-enhet i operativsystemets enhets-konfigurator.

På MSI sin hjemmeside finnes en oppgradering for enheten. Denne er fornuftig å bruke hvis en kjører Windows XP eller nyere. Denne driveren krever en sikkerhetskode som hentes fra Internet (se pdf-fil vedlagt driver).

Koden genereres ut fra "Device Address" som finnes på følgende måte (etter at driver er installert).


Koden kan se slik ut: "68547966 4f345a62 4b58513c 512a4561", men er sansynligvis unik for hver enhet.

Viktig:
- Slå av brannmur under installasjon!
- Enheten får tildelt en COM-port. Husk å aktivere denne.


Guide: Bluetooth

Dato: 03.06.2003

Bluetooth er en trådløs teknologi som gjør at data kan overføres mellom maskinvareenheter. Gjerne i et kontor, i bilen eller for eksempel på toget. Vi forteller deg mer om Bluetooth.

Bluetooth
 

Innledning
Ordet "Bluetooth" kommer fra den danske kongen "Harald Blåtann", som førte Danmark og Norge sammen på 900-tallet.

Det var den svenske mobilprodusenten Ericsson, som utviklet Bluetooth i 1994, men den ble først en åpen standard i 1999.

Bluetooth-teknologien brukes for trådløs kommunikasjon, men rekkevidden er i utgangspunktet på kun 10 meter. Det er derimot også mulig å utvide rekkevidden opp til 100 meter, ved bruk av noe kraftigere sendere. Bluetooth brukes gjerne til å knytte sammen trådløse enheter (mus, tastatur til en PC, skriver og så videre), men alternativene er mange flere (se bruksområder).

Bluetooth SIG gruppen
"Bluetooth Special Interest Group" (Bluetooth SIG) er en interessegruppe for Bluetooth-teknologien, som utvikler Bluetooth-standarder. Hovedmedlemmer (Promotor Members) er 3Com, Agere Systems, Ericsson, IBM, Intel, Microsoft, Motorola, Nokia og Toshiba. Du finner en komplett medlemsliste på Bluetooth.com.

Bluetooth SIG gruppen godkjenner produkter som er basert på Bluetooth-standarden. Gruppen hadde opprinnelig ni medlemmer, men den har i dag over tusen medlemmer.

Et medlemskap er ment for bedrifter som har tenkt å utvikle produkter som er basert på Bluetooth-teknologien. Et medlemskap kan tegnes ved å registrere seg på Bluetooth.org. Bluetooth er en åpen standard, og alle medlemmer av gruppen kan bruke spesifikasjonen for sine produkter, forutsatt at produktene blir godkjente.

Fordeler med Bluetooth-teknologien

 • Billig
 • Trådløs
 • Bruker lite strøm
 • Kan brukes hvor som helst, forutsatt at enhetene støtter teknologien og at rekkevidden mellom enheten ikke er over 10 meter (eventuelt 100 meter)
 • Det er ikke nødvendig at enhetene peker mot hverandre
 • Enkelt å bruke. Bluetooth-enheter kommuniserer automatisk med hverandre, når forbindelsen er satt opp èn gang

Ulemper med Bluetooth-teknologien

 • Kort rekkevidde (spesielt "10 meters-utstyr")
 • Førstegangs-konfigurasjon kan være litt komplisert
 • Begrenset båndbredde (dataoverføringshastighet)
 • Krever enheter som støtter teknologien
Åpen standard
Bluetooth-teknologien er ikke patentert. Den er beskrevet i en åpen standard, som i utgangspunktet kan brukes av alle, forutsatt at Bluetooth SIG-gruppen godkjenner produktet.

Spesifikasjonen
Bluetooth-spesifikasjonen kan lastes ned fra Bluetooth.org. Men hvis du skal utvikle og selge et produkt basert på Bluetooth, må du undertegne et såkalt "Bluetooth Adapter Agreement".

 

 • Bluetooth spesifikasjon 1.0 og 1.08
  Begge ble lansert i 1999.
 • Bluetooth spesifikasjon 1.1
  Lansert i 2001. Dette er den nyeste versjonen og den som fleste enheter bruker i dag. Versjon 1.1 er enn stor forbedring fra versjon 1.0, og den versjonen som gjorde at teknologien fikk mer praktisk betydning.

Adressering
Alle Bluetooth-enheter har en sender med adressen BD_ADDR. Adressen er en unik 48-bit adresse for enheten. Den er delt opp i tre felt: 24-bit LAP, 16-bit NAP og 18-bit UAP.

En BD_ADDR adresse for en enhet kan skaffes fra websiden til IEEE-organisasjonen.

Protokoller
Protokoller er regler som beskriver hvordan Bluetooth-teknologien fungerer. Det vil si teknisk, ikke praktisk. Bluetooth bruker ganske mange protokoller, her er noen eksempler: "Link Manager Protocol" (LMP), "Logical Link Control and Adaptation Protocol" (L2CAP) og "Service Discovery Protocol" (SDP). For flere protokoller og detaljert beskrivelse, vises til Bluetooth-spesifikasjonen.

Bluetooth opererer i både "Logical Control"-laget og applikasjons-laget i OSI-modellen (les mer om OSI-modellen på Windows.no).

Dataoverføring
Bluetooth-enheter sender radiobølger i frekvensområdet 2.4 til 2.4835 GHz. Dette er et såkalt "Industrial-Scientific-Medical" (ISM) bånd som er ulisensiert. Dette frekvensområdet ble tidligere kun brukt av det militære, men er nå blitt frigitt for blant annet Bluetooth. Andre trådløse enheter som benytter 2.4 GHz-båndet inkluderer blant annet W-LAN (802.11b og 802.11g), en del trådløse telefoner og mikrobølgeovner!

Total båndbredde for Bluetooth-spesifikasjon 1.1 er omkring 1 Mbps, men i realiteten får man en del lavere overføringshastighet enn dette (maksimal asymmetrisk overføringshastighet er 721 kbps).

Piconet
Et piconet er et nettverk som består av enhetene som bruker Bluetooth-teknologien. Hver enhet i et piconet identifiseres med en tre bit MAC-adresse.

Et Piconet er ikke et lokalt nettverk (LAN). En annen trådløs teknologi, kan derimot beskrives som et lokalt trådløst nettverk (WLAN), nemlig Wi-Fi (802.11b, 802.11g osv).

Kapasiteten til et piconet er for liten til være et LAN. Bluetooth kan kun brukes for korte avstander mellom enheter, for eksempel i et kontor. Rekkevidden er på maks 10 meter, men visse typer Bluetooth-utstyr, f.eks. routere, er ustyrt med kraftigere sendere som tillater opptil 100 meter rekkevidde.

Piconet er et "peer"-nettverk, hvor hver enhet har samme tilgang til alle andre enhetene. Én av enhetene er definert som master, alle de andre enhetene er slaver. Et piconet har minimum én master og én slave. Maksimum antall enheter i et piconet er én master og syv slaver. Med andre ord, et piconet støtter opptil syv forbindelser samtidig.

Scatternet er en gruppe med mange piconet. En hvilken som helst enhet (master eller slave) kan opprette et nytt piconet, ved å sende en "page" til en enhet (master eller slave) som tilhører allerede et annet piconet. Da blir denne enheten en master i det nye piconettet. På den måten kan det lages mange seperate piconet, hvor enkelte enheter tilhører ett eller to piconet samtidig.

Følgende bilde viser forholdet mellom master og slave i et piconet og et scatternet:

Master og slave
(Kilde: Bluetooth-spesifikasjonen)

a: én master og én slave
b: én master og tre slaver
c: scatternet med tre piconet

Enheter i et picanet deler samme datakanal, som har maksimumum kapasitet på 1 Mbps. Headers og handshake-informasjon opptar ca. 20% av denne kapasiteten.

Prosedyren inquiry brukes til å søke etter en enhet, og prosedyren paging til å sette selve forbindelen. Den enheten som først sender "inquiry", blir master. Alle andre enheter blir slaver.

Samspillet mellom master og slave er en grunnleggende prosess for at Bluetooth-teknologien skal fungere. Brukeren trenger dog ikke å tenke på dette, da dette skjer automatisk. Brukeren må bare konfigurere en Bluetooth-enhet, når den brukes første gangen. Resten skjer automatisk.

Bluetooth-enheter bruker flere metoder for å redusere sjansen for kollisjoner med signaler fra andre enheter. Uten disse metodene ville teknologien vært meget vanskelig i praksis:

 • Enhetene bruker frekvenshopping eller "Frequency-Hopping Spread Spectrum" (FHSS) med maks 1600 hopp per sekund. Enkelte enheter hopper mellom 79 kanaler, på en frekvensskala fra 2.4 til 2.4835 GHz, med 1 MHz intervaller. Frekvenshoppingen betyr at en Bluetooth-enhet bruker veldig kort tid på hvert frekvensområde, og dermed skal sjansen for kollisjoner være redusert. Det er masteren som bestemmer både hoppingen og hvilke frekvenser som brukes, og den har også en klokke som synkroniserer dette.
 • Enhetene sender et svakt signal fra 0.001 - 0.1 watt. Til sammenligning, sender kraftige mobiltelefoner signaler på 2-3 watt

BCM, BCP og profiler
Alle Bluetooth-enheter konfigureres via et såkalt "Bluetooth Connection Manager" (BCM) brukergrensesnitt.

Bluetooth Connection Process (BCP) er en prosess som krever at to Bluetooth-enheter kan oppnå forbindelse med hverandre.

BCP består av følgende prosesser:

 • Device Discovery - brukes til å oppnå kontakt med en annen Bluetooth-enhet
 • Name Discovery - oversikt over andre Bluetooth-enheter
 • Assocation - tilknytning med en annen Bluetooth-enhet, gjerne med en pinkoder, dette er en engangsprosess
 • Service Discovery - et undersett av profiler

Profiler er et fellesnavn for alle funksjonene i en Bluetooth-enhet. Profilene defineres i Bluetooth-spesifikasjonen.

Dette bildet viser profilenes forhold til hverandre:


Profiler
(Kilde: Informit.com)

Bluetooth-spesifikasjon 1.1 definerer 13 profiler:

 • Generic Access
  Felles profil for alle Bluetooth-enheter. Sørger for at alle enheter skal kunne bruke teknologien.
 • Service Discovery
  Funksjoner for en applikasjon i en Bluetooth-enhet.
 • Cordless Telefony
  Funksjoner for trådløs telefoni.
 • Intercom
  Funksjoner for intercom.
 • Serial Port
  Gjelder tjenester som bruker serial-porten.
 • Headset
  Gjelder hodesett-støtte.
 • Dial-up Networking
  Gjelder oppringt tjeneste.
 • Fax
  Gjelder fax-støtte.
 • LAN Access
  To definisjoner:
  • Tilgang av en Bluetooth-enhet til et lokalt nettverk via Point-to-Point Protocol (PPP).
  • Oppsett av et nettverk mellom to Bluetooth-enheter via PPP.

    
 • Generic Object Exchange
  Gjelder støtte av modeller for "object exchange". For eksempel synkronisering, filoverføring eller "Object Push".
 • Object Push
  Gjelder protokoller og prosedyrer som brukes av applikasjoner som gir modellen for "Object Push".
 • File Transfer
  Gjelder overføring av filer.
 • Synchronization
  Gjelder synkronisering mellom Bluetooth-enheter.

Sikkerhet
Bluetooth bruker kryptering og autentisering som i fleste tilfeller er sikker nok. Sikkerheten i Bluetooth-enheter er ivaretatt i det fysiske laget i OSI-modellen. Trenger man ekstra sikkerhet, kan dette implementeres i applikasjonslaget ved å installere ekstra programvare.

Bluetooth i praksis
En hvilken som enhet kan i utgangspunktet bruke Bluetooth-teknologien, men med følgende to forutsetninger:

 • At enheten støtter teknologien
 • At avstanden mellom enhetene ikke er mer enn 10 meter (eventuelt 100 meter)

Hvis ikke din PC har innebygget Bluetooth-funksjonalitet, kan du installere et tilleggskort (adapter) som gir denne funksjonen, hvis kortet støtter det operativsystemet du benytter.

Er du usikker om en enhet støtter Bluetooth, får du mer informasjon hos din leverandør, eller på Bluetooth.com sin liste over Bluetooth-godkjente enheter.

Bruksområdene for Bluetooth er ganske mange. Her er noen få praktiske eksempler:

 • Mellom mus og en PC
 • Mellom skriver og en PC
 • Mellom håndholdt datamaskin (PDA) og mobiltelefon
 • Mellom hodesett og mobiltelefon som er i en lukket koffert
 • Mellom mobiltelefon med Internett-tilgang og en bærbar PC
 • Sjekk om en Bluetooth-klar skriver er tilgjengelig, når du ankommer et hotell for eksempel

Operativsystemer
Operativsystemer i datamaskiner, trenger som regel en oppdatering for å støtte Bluetooth-teknologien. Her finner du oversikten over hva du trenger:

 • Windows Windows
  Windows XP trenger "Service Pack 1" og "Bluetooth Update". Dette følger enten med Bluetooth-produkter, eller kan lastes ned fra Windowsupdate. Mer informasjon på Microsoft.com.
 • Macintosh Macintosh
  Macintosh OS X trenger oppdateringen "Technology Preview 1". Den er tilgjengelig på Apple.com.
 • Linux Linux
  Linux trenger protokollen "BlueZ", som er laget for Linux 2.4 kernel distribusjonen. Gå til Bluez.sourceforge.net for mer informasjon.
 • PDA PDA
  Håndholdte datamaskinene (PDA) Palm OS og Pocket PC trenger oppdatering for å støtte Bluetooth-teknologien.

 

Installasjon
Installasjon av Bluetooth-enheter er som regel ganske enkelt. Du finner to eksempler i vår testseksjon:

Konfigurasjon
Profiler er et fellesnavn for alle funksjonene i en Bluetooth-enhet, og disse er definert i Bluetooth-spesifikasjonen. Produsenter av Bluetooth-enheter implementerer grensesnittet og profilene på hver sin måte, slik at konfigurasjon av en spesifikk Bluetooth-enhet vil variere. Les om profiler på siden om teknologien.

To Bluetooth-enheter må begge støtte identiske profiler, hvis de skal kunne bruke en funksjon. Skal man for eksempel bruke en mobiltelefon og et hodesett mot hverandre, må begge støtte hodesett-profilen. Profilene må konfigureres før tjenesten kan brukes.

Skrivere
Du skal kunne sende data til en skriver hvis skriveren støtter dette.

Bruker du et operativsystem som støtter Bluetooth, har systemet antagelig også skriverstøtte.

Bluetooth skriver-løsninger bruker gjerne Serial Port profilen for å overføre data. Fremgangsmåten kan for eksempel være å installere en virtuell COM-port programvare på en Bluetooth-klar PC, og skriveren må også støtte Bluetooth. Installer skriver-drivere først og konfigurer COM-porten via skriveroppsett i kontrollpanel i Windows.

Produkter som støtter Bluetooth
Dette er lenker til den offisielle listen fra Bluetooth.com, utvikleren av Bluetooth-teknologien. Bak lenkene er en liste over produkter som er blitt godkjent av Bluetooth.com.

 • PC
  Tilleggskort og adaptere i datamaskiner som er uten innebygd Bluetooth-maskinvare.
 • Mobiltelefon
  Mobiltelefoner og tillegg som gjør Bluetooth-teknologien mulig.
 • Skrivere
  Tilleggsenheter for skrivere uten innebygd Bluetooth-enhet.
 • Kontoret
  Diverse kontor-enheter som basebånd kontrollere, sendere og moduler.
 • Tastatur og mus
  Produkter fra Logitech og Microsoft.
 • Hodesett
  Et hodesett gir økt frihet med mobiltelefon og andre tale-enheter.
 • PDA
  Tilleggsenheter for håndholdte enheter uten innebygd Bluetooth-støtte.
 • Komponenter
  Frittstående komponenter som kan gi Bluetooth-støtte til andre enheter.
 • Access Points
  Gjør at andre enheter kan tilknyttes et Bluetooth-nettverk.
 • Lyd og bilde
  Mulimediaprodukter som camcorder og digitale kameraer som støtter Bluetooth.
 • Automotive
  Handsfree-enheter i biler.
 • Diverse verktøy
  Maskinvare og programvare som gir flere Bluetooth-muligheter.
 • I hjemmet
  Enheter i hjemmet som kjøleskap, mikrobølgeovner og faste telefoner .
 • Diverse andre
  Diverse produkter som ikke tilhører noen av de andre kategoriene.
 • Komplett liste
  Komplett liste over alle enhetene. Det er totalt 791 enheter når dette er skrevet.

Oppsummering
Bluetooth er ikke ment å erstatte lokalt nettverk (LAN), til det har teknologien for kort rekkevidde og for liten overføringshastighet. Teknologien passer derimot meget bra for å bli kvitt en del korte ledninger: Diverse enheter ved PC-en hjemme, på kontoret, på toget, eller andre steder ute i "felten".

Fremtiden?
Bluetooth-spesifikasjon 1.1 har en teoretisk båndbredde på omkring 1 Mbps. Det er ventet at denne hastigheten vil bli dobles, og muligens tidobles i nærmeste fremtid.

Det er også ventet at antall enheter som støtter teknologien, vil øke.

Eksterne lenker

Startside ] Opp ] [Søk]

Copyright © 2002 Øyvind Haugland
Sist endret:  13 januar 2019
 

  Interested in this stuff? Please write to:
 

HTML Counter            stats counter